Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Taler ved Gaardejer KR. LOHMANN's Jordefærd i Aasum den 9. Januar 1919"

Kristian Rasmussen Lohmann (1852-1919) kom til verden i Aasum ved Odense som søn af en gårdejer. Han fik en læreruddannelse, men slog sig ned som gårdejer og dyrkede sin interesse for historie, litteratur og kunst. Samtidig var han en aktiv foreningsmand og i flere perioder medlem af folketinget. Han har skrevet nogle få lokalhistoriske og personalhistoriske bøger.

Alle taler ved Kr. Lohmanns jordefærd blev udgivet som et lille hæfte med forord af:

Hans Vilhelm Hansen (1847-1935), der også var født i Aasum, men som søn af en murer. Efter teologisk kandidateksamen var han huslærer nogle år, inden han i 1879 blev residerende kapellan i Nykøbing-Lødderup-Elsø på Mors. Efter 18 år blev han sognepræst samme sted og kunne i 1926 trække sig tilbage efter i alt 47 år som sjælesørger for samme menighed.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet hæftet til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.