Kaj Lykke (1625-1699) kom til verden på Gisselfeldt som søn af en hovedrig adelsmand. Ved faderens død i 1656 arvede han syv godser og gårde og blev dermed en af landets rigeste mænd.

Christian Walter Bruun (1831-1906) kom til verden i København som søn af en artillerikaptajn. Efter at have taget en filologisk-historisk embedseksamen blev han ansat hos Det Kgl. Bibliotek, hvor han hurtigt steg i graderne og blev leder af biblioteket allerede som 32-årig. Han er kendt for et omfattende (personal-)historisk forfatterskab.

Danskernes Historie Online har scannet bogen (der er uden ophavsret) til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.