Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "† Provst OVE TH. N. KRARUP. 1799-1862" af J. C. Hald, 1862

Ove Thomas Nicolai Krarup (1799-1862) kom til verden i Aale som søn af sognepræsten. Han gik sin sin faders fodspor og blev cand. theol. som 24-årig. Efter nogle år som præst i Jylland blev han i 1852 kaldet til Flødstrup og Ullerslev på Fyn. Mest kendt er han for sin store indsigt i landbrug og gødningsanvendelse. 

Jacob Christian Hald (1798-1868) var født i København som søn af en vinkyper. Som exam. jurist. var han i mange år ansat under finansdeputationen. Sideløbende var han tilknyttet landhusholdningsselskabet, og i adskillige år stod han for udgivelsen af Tidsskrift for Landøkonomi.

I Tidskrift for Landøkonomi  fik han i 1862 optaget sin nekrolog over provst Krarup. Nekrologen udkom som et særtryk, der indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link