Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Bidrag til KOLD's Levnedstegning" af Kr. R. Stenbæk, 1892

Christen Mikkelsen Kold (1816-1870) var født i Thisted som søn af en skomagermester. Allerede som 16-årig virkede han som lærerafløser, og som 18-årig blev han optaget på Snedsted seminarium. Efter seminariet var han huslærer i forskellige hjem. Han havde mest lyst til at fortælle for børnene i stedet for at lade dem lære udenad. Derfor blev han nægtet ansættelse i den offentlige skole. Efter at have hørt Grundtvig prædike og fik kendskab til hans tanker om en folkehøjskole, etablerede han med Grundtvigs støtte en folkehøjskole i Ryslinge på Midtfyn. Skolen blev senere flyttet til Dalby ved Kerteminde, og fra 1862 havde den til huse i en nyopført skolebygning i Dalum ved Odense. Skolen bærer stadig Kolds navn. Hans og Grundtvigs tanker om skoler og opdragelse lever videre i de grundtvigkoldske friskoler. 

Christian Rasmussen Stenbæk (1839-1908) kom til verden på en gård på Ormeslev Mark i Vemmelev sogn på Vestsjælland og kom i dåben til at hedde Christian Rasmussen. Han ses som friskoleder og folketingsmedlem. I 1882 fik han udgivet sin bog om Kold. Titlen indgår i RAO's bogsamling.

I 1892 udkom 2. udgave, som Det Kongelige Bibliotek har scannet. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.