Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Mindeord ved THORA JOHANSEN født Oldenburg's Jordefærd i Svanninge 27. og 28. Maj 1900.

Thora Oldenburg (1836-1900) var født i Sorterup Præstegård ved Slagelse som datter af sognepræsten. Hun blev i 1855 viet til Jensenius Johansen.

Ved hendes jordefærd i Svanninge blev der holdt tale i hjemmet og kirken af:

Jensenius Johansen (1827-1902), der kom til verden i Nakskov som søn af en klokker og korsanger. Han blev student fra Nakskov og læste teologi afbrudt af frivillig deltagelse i 3-års krigen. Efter eksamen var han han kateket ved Frelsers kirke i København og fra 1860 præst i Haderslev ved Hertug Hans hospital og overlærer ved latinskolen. I 1866 oprettede han en dansk realskole, men ragede uklar med preusserne og flyttede i 1870 til Odense, hvor han blev præst ved Frue kirke. Fra 1888 og til sin død var han sognepræst i Svanninge ved Fåborg.

I kirken blev der også holdt tale af:

Andreas Christian Ludvig Grove-Rasmussen (1836-1904), der var født i Horsens som søn af en ordineret kateket.  I 1860  blev han cand. theol., var kapellan og senere sognepræst ved forskellige menigheder, inden han i 1892 kom til Skt. Hans Kirke i Odense. Her virkede han indtil sin død.

Talerne er trykt i et lille hæfte, som også indeholder en sang "Ved Hr. Pastor J. Johansens og Frues Sølvbryllupsfest den 19. Oktober 1880."

Titlen indgår i RAO's bogsamling. I samarbejde med Slægtsforskernes Bibliotek har jeg scannet hæftet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.