Jacob Christian Jacobsen (1811-1887) kom til verden i København som søn af en brygger. Han blev selv brygger og overtog faderens bryggeri. På rejser i udlandet fik han inspiration til at brygge bayersk øl. Han opkaldte sit bryggeri i Valby efter sønnen Carl. I 14 år var han medlem af Københavns Borgerrepræsentation og i 2 kortere perioder valgt til Folketinget.

Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

Den fulde titel på Nyrops bog er: "1811 - 2 September - 1911 : J. C. Jacobsen paa Hundredaarsdagen for hans Fødsel". 

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.