Adolph Ditlev Jørgensen (1840-1897) kom til verden i Graasten som søn af en farver. Efter præliminæreksamen fra Flensborg latinskole rejste han til København, hvor han forsøgte sig med forskellige studier og endte med at koncentrere sig om historiske fag. I 1882 blev han udnævnt til leder af Kongerigets arkiv og Gehejmearkivet, og fra 1889 og til sin død var han landets første rigsarkivar. Hans forfatterskab er meget omfattende og anerkendt.

Jørgen Herman Monrad (1848-1903) var født i Marvede præstegård ved Sorø som søn af sognepræsten. Som 19-årig blev han student og 6 år senere cand. theol. Efter et par år som lærer blev han kapellan i Farum og senere sognepræst i henholdsvis Lem på Salling, Køge og Vartov. I 1894 blev han efter C. F. Tietgens ønske den første sognepræst ved Marmorkirken. Han er kendt som forfatter og debattør som tilhænger af en grundtvigsk midlerlinje.

Ludvig Peter Schrøder (1836-1908) var født på Christianssæde Skovridergård i Skørringe sogn på Lolland som søn af skovrideren. Han fik en teologisk kandidateksamen og blev i en ung alder forstander for Rødding Højskole. Senere overtog han Askov. Han er kendt for sine mange biografier over kendte kulturpersonligheder.

Monrad og Schrøders taler ved A. D. Jørgensens jordefærd udkom som en lille bog. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan doenloades via dette link.