Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "PEDER HERSLEB (1689-1737). Studier over dansk-norsk kirke- og kulturhist." af P. G. Lindhardt, 1939

Titlen på P. G. Linhdardts doktordisputats er: "PEDER HERSLEB I. (1689-1737) : Studier over dansk-norsk kirke- og kulturhistorie i første halvdel af det 18. århundrede". Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

Bjørn Kornerup skrev i 1939 en artikel om P. G. Lindhardts bog. Den kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek via dette link.