Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "VIGGO HØRUP" af Erik Henrichsen, 1910

Viggo Lauritz Bentheim Hørup (1841-1902) kom til verden i Torpmagle ved Hundested som søn af en skolelærer. Som 20-årig blev han student fra Metropolitanskolen og 6 år senere cand. jur. I 1876 blev han valgt i ind i Folketinget, hvor han opnåede stor politisk indflydelse. I 1878 var han således med til at stifte Det Radikale Venstre. I 1884 medvirkede han ved etableringen af "Politiken", og i 1901 blev han udnævnt til trafikminister.

Erik Henrichsen (1865-1917) blev født i Garnisons sogn i København som søn af en sagførerfuldmægtig. Han blev student som 17-årig og cand. jur. som 22-årg. Senere nedsatte han sig som overretssagfører og var samtidig politisk forfatter. Blandt hans udgivelser var i 1910 biografien over Viggo Hørup.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link

I bogen fra RAO (Rigsarkivets bogsamling i Odense) var indlagt 2 udklip af kronikker fra Politiken fra 13. og 14 maj 1930. Edvard Brandes (1847-1931) giver en karakteristik af Viggo Hørup, hans personlighed og hans tid. Jeg har scannet de 2 kronikker til en samlet søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.