Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "St. Joachims Ridderen Sir LEVETT HANSON" af Hans Knudsen, 1937

Levett Hanson (1754-1814) var født i Yorkshire i England men levede hele sit voksne liv på kontinentet, hvor han gjorde tjeneste ved forskellige europæiske fyrstehuse. Han var ugift og døde i København.

Hans Andersen Knudsen (1882-1946) kom til verden på „Højløkkegaard" i Høje Taastrup som søn af proprietæren. Han blev cand. mag. i historie og var i hele sit arbejdsliv tilknyttet Rigsarkivet. I en periode var han landsarkivar i Odense og senere for Sjælland. Blandt hans store produktion af historiske artikler er „St. Joachims Ridderen Sir Levett Hanson", som han i 1937 fik optaget i „Historiske Meddelelser om Staden København og dens Borgere".

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Et særtryk af artiklen udkom som bog. Slægtsforskernes Bibliotek har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.