Johanne Luise Pätges (1812-1890) kom til verden i København som datter af en traktør. Som otteårig kom hun ind på Det Kongelise Teaters Balletskole, fik hurtigt mindre roller i skuespillet og debuterede 1826 som Trine i vaudevillen  Aprilsnarene, skrevet til hende af Johan Ludvig Heiberg, med hvem hun fem år senere blev gift. Hun blev hurtigt en af hovedkræfterne på teatret og nævnes som romantikkens store danske scenekunstner.

Hendes erindringer: "Et Liv gjenoplevet i Erindringen" blev i 1891-92 udgivet og udførligt kommenteret af:

Adolph Ditlev Jørgensen (1840-1897), der var født i Graasten som søn af en farver. Efter præliminæreksamen fra Flensborg latinskole rejste han til København, hvor han forsøgte sig med forskellige studier og endte med at koncentrere sig om historiske fag. I 1882 blev han udnævnt til leder af Kongerigets arkiv og Gehejmearkivet, og fra 1889 og til sin død var han landets første rigsarkivar. Hans forfatterskab er meget omfattende og anerkendt.

Bogen vakte voldsomt røre ved udgivelsen, fordi meget i bogen gav udtryk for hendes stærkt subjektive opfattelse af begivenhederne – nogle kalder derfor spøgefuldt bogen for "Et Liv genopløjet i Erindringen".

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Bibliotets DOD-service og fået dem til at scanne 3. udgave, der udkom i 1913 i 2 bind. Disse scanninger har jeg efterbehandlet til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Bind : 1812-1849

Andet Bind : 1849-1882