Oscar William Harald Geismar (1877-1950) kom til verden i København som søn af en fabrikant. Allerede som 17-årig blev han student fra Borgerdydskolen og 5 år senere cand. theol. Herefter var han bl.a. huslærer, højskolelærer, højskoleforstander, avisredaktør, kapellan i Tirsted, sognepræst i Rønninge og Rolfsted, valmenighedspræst i Kerteminde og sognepræst ved Christiansborg Slotskirke. Han nåede også at være anmelder i Fyns Venstreblad og er kendt som forfatter til et sort antal bøger om kristelige og etiske emner. 

I 1944 fik Oscar Geismar udgivet: "Mennersker jeg mødte" med dette indhold:

J. C. Christensen
Klaus Berntsen
Ove Rode
Fr. Borgbjerg
P. Dahl
Valdemar Holbøll
Henry Ussing
Thorvald Povlsen
J. Oskar Andersen
Asger Højmark
N. A. Larsen
C. L. Nørgaard
H. M. Fenger
Niels Dael
Eduard Geismar
Holger Trautner
Anders Nørgaard
Elise Konstantin-Hansen
Vilh. Grønbech
Carl Nielsen
Ludvig Find

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.