Peter Thun Foersom (1777-1817) var født i Øster Lindet som søn af sognepræsten. Som 16-årig student drog han til København for at studere, men tog ikke nogen embedseksamen. Han havde lyst til skuespillet og kom på Det Kgl. Teater, hvor han udførte mere end 200 roller. Hans evner som skuespiller levede dog ikke op til hans egne ambitioner, og han forlod skuespillet til gengæld for at arbejde som oversætter. Især blev han anerkendt som en stor Shakespeare-oversætter.

Nicolai Seidelin Bøgh (1843-1905) kom til verden i Skamstrup sydvest for Holbæk som søn af sognepræsten. Han blev student som 23-årig og året efter cand. phil. I 1873 ledsagede han H. C. Andersen på dennes sidste udenlandsrejse. Han fik udgivet mange bøger og artikler, især med personalhistorisk indhold. 

I 1895 fik Nicolaj Bøgh i "Museum" udgivet sin biografi over Peter Foersom. Det Kongelige Bibliotek har scannet et særtryk. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.