Den fulde titel er: "En Middelfartpræsts Trængsler : Fra Katholicismens sidste Dage i Danmark" af Vilh. Lorenzen.

Artiklen er trykt i "Fynske Årbøger" 1944. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.