Jens Foss (1674-1757) kom til verden i Lund som søn af en prof. med. Han fulgte i faderens fodspor og studerede selv medicin samt filosofi på flere udenlandske universiteter. Allerede som 26-årig blev han udnævnt til prof. phil. ved Københavns Universitet.

Christian Frederik Carøe (1851-1921) blev født i København som søn af en overlæge. Som 26-årig blev han selv medicinsk kandidat. Han interesserede sig meget for skolehygiejne og børneforsorg og var kredslæge i en længere periode. Samtidig dyrkede han sin passion for personalhistorie og er kendt for sit store værk "Den danske Lægestand 1479-1900" i 5 bind. I 1908 fik han udgivet bogen om Jens Foss.

Artiklen er en del af Kristian Carøes ”Studier til dansk Medicinalhistorie”, der udkom 1912.

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.