Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "EVALD og Baggesen, deres Læremestre og deres Velyndere" af Ludvig Schrøder, 1884

Johannes Ewald (1743-1781) kom til verden i København som søn af vajsenhuspræsten. Han regnes for Danmarks første moderne digter, der skrev ud fra et personligt udgangspunkt.

Jens Baggesen (1764-1826) var født i Korsør, hvor faderen var skriver. Han blev universitetslærer, skribent og digter.

Ludvig Peter Schrøder (1836-1908) var født på Christianssæde Skovridergård i Skørringe sogn på Lolland som søn af skovrideren. Han fik en teologisk kandidateksamen og blev i en ung alder forstander for Rødding Højskole. Senere overtog han Askov. Han er kendt for sine mange biografier over kendte kulturpersonligheder og fik i 1884 udgivet: "Evald og Baggesen, deres Læremestre og deres Velyndere. Bidrag til Oplysning om det aandelige Livsrøre i Slutningen af det attende Hundredaar". 

Ifølge indholdsfortegnelsen:

Johannes Evalds Afhandling om Almuens Oplysning
Den tyske Kreds i Danmark
Jens Baggesens Slægt, Barndom og første Ungdom
Voltaire og Baggesen
Den klopstockske Kreds og Jens Baggesen
Jens Baggesen og Wieland
Baggesens „Digtervandringer”
Jens Baggesen og Kant
Rousseau og Baggesen
Jens Baggesens Levned i det sidste Tiaar af forrige Hundredaar

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.