Antonio Cetti (ca. 1762-1875) var født i Como, Italien og døde i København. Han blev kendt som teaterentreprenør og meteorologisk instrumentmager.

Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948) kom til verden i Hassing sogn i Thy som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Poul Theodor Sofus Emanuel Fausbøll. Hauch blev tilføjet senere og var hans moders slægtsnavn.  Han blev student som 19-årig og tog året efter den filosofiske prøve, men forlod derefter universitetet for at dyrke sin store personalhistoriske interesse. Han var leder af Dansk Genealogisk Institut og er kendt for et meget stort antal personalhistoriske bøger og artikler, især om det højere borgerskabs genealogi og personalhistorie.

Fausbøll fik i 1934-35 optaget sin artikel om Cetti i "Hist. Medd. om København". Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link