Vilhelm Birkedal Barfod Dornonville de la Cour (1883-1974) var født på Lyngby Landboskole som søn af forstanderen. Efter studentereksamen valgte han at studere historie og blev efterfølgende historielærer og dyrkede samtidig sit historiske forfatterskab.

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.