Johannes Carl Emil Clausen (1832-1908) kom til verden i præstegården i Adslev sogn ved Skanderborg som søn af sognepræsten. Han gik i faderens fodspor og blev teologisk kandidat som 25-årig. Efter en periode som kapellan og senere feltpræst i 1864-krigen ses han som sognepræst i Ryslinge, derefter Nørre Lyndelse/Højby, Sankt Peder i Slagelse og til sidst Vonsild.

Johannes Clausens bog med bemærkninger til Vilhelm Birkedals "Personlige Oplevelser", indledes med:

 Forord.

 

Først efterat jeg havde affattet dette lille Skrift, faldt det mig ind i en lille Kreds at læse min Tiltrædelses- og Afskeds-Prædiken i Ryslinge (18de Febr. 1866 — 25de Novbr. 1877), hvilke ere trykte i min Prædikensamling fra 1882, for at se, om Aanden og Tankerne her stemmede med, hvad jeg i Skriftet har anført ud fra min Erindring. De, som hørte disse Prædikener oplæse, fandt, dels at de bekræfte Rigtigheden af, at jeg ikke havde en saadan Hensigt med mit Komme til Ryslinge, som Pastor Vilhelm Birkedal nu vil tillægge mig i sine »Personlige Oplevelser«, dels at de vise, hvorledes det forholdt sig med min Grundtvigianisme efter tolv Aars Ophold i Ryslinge. Jeg har da fulgt det Raad, som blev mig givet, at lade disse Prædikener ledsage mit lille Skrift som et Slags Bilag til mit Selvforsvar. 

 

                 St. Peders Præstegaard, Slagelse, den 1ste Febr. 1891.

 

                                                                            Johannes Clausen.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.