Frederik Christian Vilhelm Christensen (1822-1899) kom til verden i København som søn af en styrmand. Han kom i guldsmedelære i Slagelse, og som svend opholdt han sig bl.a. i Bremen. I 1846 nedsatte han sig som guldsmed.

Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

I 1871 påtog Nyrop sig at udarbejde et skrift i f.m. Vilhelm Christensens 25-års jubilæum som selvstændnig guldsmed. Ifølge indholdsfortegnelsen:

I.   V. Christesen: 1822—1856
II.  Udsigt over Guldsmedkunstens Historie i Danmark
III. V. Christesen: 1856—1871

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.