Hans Peter Børresen (1825-1901) kom til verden i København som søn af en skibstømrer. Han kom i lære som smed og rejste som 27-årig til Berlin, hvor han arbejdede inden for sit fag i 12 år. I Berlin oplevede han en kristelig vækkelse og lod sig værge som missionær. Han blev udendt til stammefolket santalerne i Bengalen. Her var han med til at oprette missionsstationen Ebenezer, som blev hans hjem og udgagspunkt for hans missionsvirksomhed indtil hans død. 

Christian Ludwigs (1877-1930)  var født i Skanderborg som søn af en hotelvært. Som 19-årig blev han student og 6 år senere cand. theol. Nogle år virkede han som hjælpepræst, kateket og res. kapellan. Mest kendt blev han som fremragende journalist og var i 14 år knyttet til grundtvigianismens førende kirkelige organ, Dansk Kirketidende. Som 38-årig blev han valgt som biskop over Aalborg Stift. Han fik udgivet flere bøger, herunder i 1916: "Hans Peter Børresen : Santalfolkets Apostel".

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.