Klaus Berntsen (1844-1927) kom til verden i Eskilstrup, Søllinge sogn på Midtfyn som søn af en gårdejer. Hjemmet var grundtvigsk præget og under Kristen Kolds påvirkning stiftede han en friskole og blev senere højskoleforstander i Særslev på Nordfyn. Han var stærkt politisk interesseret, og er det længst siddende folketingsmedlem nogen sinde. Det var i årene 1873-1884 og igen 1886-1926 i alt 51 år, hvor han tilhørte Venstres moderate fløj. I flere perioder var han minister, og 1910-1913 var han konseilspræsident (statsminister).

I 1923-25 udgav han sine erindringer, der omfatter 3 bind. Jeg har scannet disse bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Fra Barndom og Ungdom med indhold:

Min Slægt
Mit Barndomshjem
Paa Højskole
Højby
Højby Friskole
Pastor Birkedal og hans Afskedigelse
Mit Hjem
Min Indtræden i det politiske Liv

Manddommens Aar med indhold:

Mine første Rigsdagsaar
Bjørnstjerne Bjørnson
Ministeriet Fonnesbech
Spredte Træk
Kommunalt Selvstyre
Fynske Privatbaner
Fyns Folkebank
Mit andet Ægteskab og Højskolen i Særslev
Mit Møde med Kongen og Kronprinsen
Et Blad af Skyttesagens Historie
For Højesterets Skranke
Under Ministeriet Estrup til 1886

Fra Rigsdags- og Ministeraar med indhold:

Under Ministeriet Estrup. Ni Aaars provisorisk Regimente
Efter Forliget
Systemskiftet
I. C. Christensens Ministerieum
N. Neergaards første Ministerieum
Holstein Ledreborgs og C. Th. Zahles Ministerier
Mit Ministerium
Ministeriets Fald. Den nye Grundlov
Fra mit Hjemliv