Holger Christian Begtrup (1859-1937) var født i præstegården i Birkerød som søn af sognepræsten. Allerede som 17-årig blev han student fra Metropolitanskolen, og 4 år senere bestod han den teologiske embedseksamen. Efter en periode som huslærer på Fyn blev han i 1882 lærer på Askov Højskole. I 1895 grundlagde han Frederiksborg Højskole. Han er kendt for et omfattende forfatterskab, der kredsede om Grundtvig og højskoleforhold.

I 1925 fik han udgivet sin rejsebeskrivelse fra Amerika. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.