Petra Bech Sørensen (1916-1978) var født i Gødsvang, Tistrup sogn og blev gift Bjerrum.

Artiklen er i 2006 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.