Ferdinand Frederik Christian Bauditz (1846-1912) er omtalt i "Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm 1565 til 1875", af Albert Leth og G. L. Wad, 1875:

Ferdinand Frederik Christian Bauditz, 1ste Kar., f. i Aarhus 5/1 1846. Forældre: Kammerherre Ferdinand Carl Adolph B., Oberst i Rytteriet, † 1866, og Siegfriede Antoinette Caroline Louise Komtesse Holstein-Ledreborg, Datter af Lensgreve Christian Erhard H.-L., † 1853, og Sophie Charlotte Emilie Komtesse Inn- og Knyphausen, † 1852. Havde gaaet i Aarhus Skole, da han kom hertil 1860; efterat have taget 2den Examen, studerede han i flere Aar Jura, men forlod dette Studium og tog Januar 1874 statsvidensk. Examen (laud.); Juli 1874 Volontær i Indenrigsministeriets Afdeling for Post- og Telegrafvæsenet, 1/12 s. Aar Assistent ssteds. Udgav paa Herlovianersamfundets Bekostning 1872 med P. C. Zahle (Nr. 830) og P. O. Bentzon (Nr. 846) „Mindeblade for Herlovianere, fortsatte som Visebog for Herlovianersamfundet“.

I 1911 fik han udgivet: "Tiden, der svandt : Barndoms- og Ungdomsminder fra Herlufsholm og København".

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.