Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "WERNER BOYESEN : En dansk Læge fra Pietismens Tid" af K. Carøe, 1910

Christian Frederik Carøe (1851-1921) blev født i København som søn af en overlæge. Som 26-årig blev han selv medicinsk kandidat. Han interesserede sig meget for skolehygiejne og børneforsorg og var kredslæge i en længere periode. Samtidig dyrkede han sin passion for personalhistorie og er kendt for sit store værk "Den danske Lægestand 1479-1900" i 5 bind. 

I 1910 fik han udgivet: "Wener Boyesen : En dansk Læge fra Pietismens Tid". Han indleder bogen med:

Begyndelsen af det 18de Aarhundrede kom en Medicus practicus Werner Boyesen til København; selv skriver han i 1741, at han da havde boet der i 26 Aar, i 1751 i 37 Aar; han maa altsaa være kommen til Hovedstaden omkring 1715; sikkert er det, at 23. Decbr. 1720 bevilgede Frederik IV, at Werner Boyesen, som har appliceret sit Sind til Medicinam, og ved mangfoldige Praxin udi en 16 Aars Tid udi vores Rige Norge skal have gjort sig derudi habil, maa derudi uforment praktisere og forsvarligen betjene alle og enhver her udi København, som hans Kur og Medicin kunde begære.

Efter disse Angivelser synes Boyesen saaledes at have praktiseret uden Bevilling først i Norge c. 1700—1715 og derefter i København til 1720, og han maa da vel antages at være født senest omkring 1680 og altsaa at have været 40 Aar eller derover, da han fik Licentia practicandi.

Om Werner Boyesen’s tidligere Liv vides intet, hverken om hans Herkomst eller hans Uddannelse; i Københavns Universitets Matrikel er det ikke lykkedes at finde ham.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.