Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "GIERTRUD BIRGITTE BODENHOFF's mysterium og gravrøverierne på kirkeg." af Albert Fabritius, 1955

Giertrud Birgitte Rosted (1779-1798) var født i Roskilde som datter af en amtsforvalter. Som ganske ung ægtede hun den velhavende tømmerhandler Andreas Bodenhoff. Hun blev enke kun 5 måneder senere og døde allerede som 19-årig. Det siges, at hendes grav blev røvet om natten efter hendes jordfæstelse, og at hun begyndte at røre på sig, hvorefter gravrøverne slog hende ihjel.

Albert Fabritius (1905-1976) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fabrikant. Som 28-årig blev han student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

I 1955 fik Albert Fabritius i Personalhistorisk Tidsskrift optaget sin artikel: "Giertrud Birgitte Bodenhoffs mysterium og gravrøverierne på Assistens Kirkegård". Artiklen udkom som bog. Med tilladelse fra forfatterens efterkommere har jeg scannet denne bog til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.