Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "IGNATZ BREUM : En Odense-købmands liv og virke" af Birger Isaksen, 1971

Bogen indledes med: 

Forord

Navnet Breum er kendt af mange odenseanere. Hvem husker ikke forretningen »Breum« i Vestergade, hvem har ikke været på Sophie Breumsvej eller set dette navn på tryk, og hvem har ikke lagt mærke til den smukke og stilrene bygning, der ligger på Vandværksvej, og som bærer navnet »Ignatz og Anna Breums Stiftelse«.

Ophavsmanden til »Breum« i Odense var købmand Ignatz Breum, der i tiden fra cirka 1870 til 1917 udfoldede en betydelig virksomhed i Odense by. Navnlig på det sociale område, hvor hans arbejde kulminerede med oprettelsen af ovenfor nævnte stiftelse, der har fået en ret udførlig omtale i nærværende bog, hvortil sønnedatteren, fru Astrid Lange, Vandværksvej 11, Odense, har ydet værdifuld støtte, idet hun beredvilligt har stillet sin private samling med materiale vedrørende familien Breum til min rådighed, ligesom hun med en aldrig svigtende interesse har besvaret de mange spørgsmål, jeg har stillet. Det er mit håb, at det er lykkedes for mig at få det væsentligste med, så bogen om Ignatz Breum foruden at skildre et levnedsløb også må tegne et tidsbillede, der bringer bud fra en periode i Odense bys historie, hvor ord som »velfærdssamfund«, »boligsikring« og »enkepension« var ukendte begreber for byens borgere.

Jeg bringer fru Astrid Lange min hjerteligste tak for den store interesse og hjælpsomhed, hun har udvist under bogens udarbejdelse, ligesom jeg retter en særlig tak til Fyns Stifts Kommunefond og Fyens Landmandsbank for tilskud til bogens trykning.

                                                                                                               Birger Isaksen

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downlades via dette link.