Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "CHRISTEN BERG" af Erik Henrichsen, 1911

Christen Berg (1829-1891) kom til verden i Bjerg i Fjaltring sogn ved Lemvig som søn af sognefogeden og kom i dåben til at hedde Christen Poulsen. Han afsluttede som 20-årig en uddannelse som lærer og virkede som sådan nogle år. Fra 1865 og til sin død var han medlem af folketinget som et meget fremtrædende medlem af Venstre. Han grundlagde "De Bergske Blade". 

Erik Henrichsen (1865-1917) blev født i Garnisons sogn i København som søn af en sagførerfuldmægtig. Han blev student som 17-årig og cand.jur. som 22-årig. Senere nedsatte han sig som overretssagfører og var samtidig politisk forfatter. Blandt hans udgivelser var i 1917 biografien over Christen Berg.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.