Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "CARL JOAKIM BRANDT : en Levnedsskildring samt et Udvalg af hans Digte" af F. Rönning, 1892

Carl Joakim Brandt (1817-1889) kom til verden i Nyborg som søn af en købmand og russisk vicekonsul. Han valgte at læse teologi, og var som sognepræst præget af Grundtvigs tanker. I 1872 afløste han Grundtvig som præst ved Vartov kirke. Ved siden af dette virke studerende han historie og skrev artikler til bl.a. Dansk Kirketidende. Han er også kendt for sine digte og bidrag til den danske salmebog.

Frederik Vilhelm Valdemar Rønning (1851-1929) blev født i Assens som søn af en købmand. Han blev student fra Odense og tog magisterkonferens i nordisk filologi, og senere erhvervede han den filosofiske doktorgrad. Han er kendt for sine mange levnedsskildringer af bl.a. Grundtvig, Rasmus Rask og i 1892 C. J. Brandt.

Bogen om Brandt indledes med disse forord:

Kilderne til denne levnedsskildring er følgende: nogle optegnelser, som Brandt begyndte det sidste år han levede, og hvori han vilde fortælle sit liv for sine börn (de når omtrent til 1848), en dagbog, der går fra Jan. 1835 til 1845, med enkelte spredte optegnelser fra senere år, samt breve fra og til ham, af hvilke særlig de til hans forældre er talrige og righoldige.

Udvalget af digtene er besörget af en af Brandts sönner, löjtnant H. K. Brandt. Da flere af digtene foreligger i forskellige former, skal der her, foruden oplysningerne under teksten, endvidere meddeles følgende: »Vårsang« er trykt efter den lille salmebog »Gud ske lov«, »Faderens trøst«, »Gravsalme« og »Aftensang« efter optegnelser blandt Brandts håndskrifter (de to sidste i forkortet skikkelse), »Zakkæus« og »Herrens indtog« efter P. O. Boisens »Psalmer og sange for skolen« (2den udg.).

Digtene er trykte med den retskrivning, Brandt brugte i sine sidste år; i visen om Tordenskjold og i bryllupssangen s. 201 er dog originalernes retskrivning fulgt.

København, i Septbr. 1892.

                                                  F. R.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet den til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.