Ancher Anchersen (1702-1760) kom til verden i Bork i Vestjylland som søn af en præst. 

Jacob Frederich Kinch (1817-1888) var født i Vordingborg og døde i Ribe. Han tog filologisk embedseksamen og blev senere tilknyttet Ribe Katedralskole, hvor han sluttede som overlærer. Han var en aktiv foreningsmand og meget anerkendt historiker, der fik udgivet mange artikler og bøger. Hans hovedværk er "Ribe Bys Historie og Beskrivelse". I 1884-85 fik han optaget en artikel "Dr. Ancher Anchersen, Provinsialmedikus i Ribe" i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi".

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.