Historisk Samfund for Sorø Amt blev etableret i 1912. Navnet blev ændret i 2011 til Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland, og fra 2016 er navnet: Historisk Forening for Vestsjælland. Lige siden starten i 1912 har de udgivet en årbog.

På foreningens hjemmeside www.histvestsj.dk er der via dette link adgang til årbøgerne on-line med flere søgemuligheder. 

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet årbøgerne til søgbare PDF-filer, der kan downloades via dette link.

De seneste årgange kan ikke downloades, men kan lånes på biblioteket via dette link.