Claus Rønlevs slægtsforskning

  • Use compact layout

Interactive tree of Amtmand og kammerherre Hans Christian Joachim Cederfeld de Simonsen

Merete Baronesse Bille Brahe
Vagn Kvist Graversen
Overlæge, dr. med. Niels Erik Baron Bille Brahe
Joan Lovatt Schou
Sygeplejerske Elisabeth Olesen
Godsejer Preben Baron Bille Brahe 19101972
Grethe Christensen 19131963
Ellen Gertrud Marie Løvstrøm 18951970
Generalmajor Erik Baron Bille Brahe 18831944
Elisabeth de Dompierre de Jonquicres 18851971
Preben Baron Bille Brahe 19131930
Anna Elisabeth Baronesse Bille Brahe
Direktør Victor Brabrand
Oversætter og sprogrevisor Birthe Baronesse Bille Brahe
Generalsekretær Niels Henrik Sliben
Pædagog Irene Estrid Baronesse Bille Brahe
Direktør Niels Helge Sterlie
Godsejer, kammerherre og hofjægermester Torben Oluf Christian Preben Baron Bille Brahe
Lægesekretær Anne-Grethe Hansen
Godsejer Jørgen Christian Baron Bille Brahe 19162001
Inge Trap Friis
Godsejer, kammerherre og hofjægermester Oluf Baron Bille Brahe 18881952
Agnes (Aggie) Marie Mathilde Almira Hansen 18881978
Ellen Baronesse Bille Brahe 1890
Amtmand og stiftamtmand Valdemar Hvidt 18811963
Frederikke Julie Elisabeth Cederfeld de Simonsen 18581906
Godsejer og hofjægermester Preben Baron Bille Brahe 18541906
Hans Christian Frederik Wilhelm Cederfeld de Simonsen 18601861
Godsejer, kammerherre og hofjægermester Erik Lensgreve Schaffalitzky de Muckadell 18881970
Anna-Elisabeth Lange 1896
Overlæge, dr. med. Poul Albrecht Gjørup 19232007
Læge Lene Merete Sølling
Elisabeth Comtesse Schaffalitzky de Muckadell 18891936
Læge Axel Gjørup 18831928
Godsejer, kammerherre og hofjægermester Wilhelm Bendt Baron Schaffalitzky de Muckadell 18921985
Metha Marie Lodberg 18951945
Else von Bornemann 18951974
Advokat, cand. jur. Erik Engelke Lensgreve Schaffalitzky de Muckadell
Ingelise Nissen
Godsforvalter, cand. silv. Jacob Baron Schaffalitzky de Muckadell
Michala Baronesse Schaffalitzky de Muckadell
Cand. psych. Ove Rasmussen
Ole Hannibal Bruun
Ulrik Baron Schaffalitzky de Muckadell
Cand. mag. Lone Buch Mortensen
Godsejer, kammerherre og hofjægermester Michael Baron Schaffalitzky de Muckadell
Birgitte Monberg
Geolog Christian Baron Schaffalitzky de Muckadell
Geraldine Macmorrow
Vibeke Margrethe Baronesse Schaffalitzky de Muckadell
Henrik Baron Schaffalitzky de Muckadell
Ellinor von Lüttichau
Skovejer, hofjægermester og kammerherre Kristian Albrecht Baron Schaffalitzky de Muckadell 18941978
Cand. phil. Röskva Margrete Metz 18871968
Afdelingsingeniør, cand. polyt. Carl Adolph Baron Schaffalitzky de Muckadell 19041988
Karen Kragelund 1906
Charlotte Christiane Sofie Cederfeld de Simonsen 18621918
Godsejer Albreht Christopher Carl Ludvig Lensgreve Schaffalitzky de Muckadell 18591939
Mogens Greve Ahlefeldt-Laurvig 19181996
Irene Veni 19161985
Aase Købsted 19292005
Johan Benedict Greve Ahlefeldt-Laurvig 19191920
Alette Comtesse Reventlow
Mads Kjeld Trautner
Sybille Comtesse Reventlow
Jørgen Troelssøn Fink
Christian Ditlev Ludvig Lensgreve Reventlow
Anni Gregersen
Lensgrevinde Beke Comtesse Ahlefeldt-Laurvig
Skovrider på “Støvringgaard Kloster” Christian Benedict Frederik Lensgreve Reventlow 19151984
Helle Comtesse Ahlefeldt-Laurvig
Direktør Folmer Visti 19082000
Edele Sophie Charlotte Elisabeth Cederfeld de Simonsen 18931984
Julius Greve Ahlefeldt-Laurvig 18891964
Cand. pharm. Amy Charlotte Treschow
Mogens Alexander Palvad
Niels Hilmar Bojesen
Jens Christian Treschow
Elisabeth Larsen
Anne Merete Cederfeld de Simonsen
Niels-Gregers Treschow 19172009
Cand. hort. Kirsten Tove Cederfeld de Simonsen 19262010
Grosserer Niels Torben Lundsten
Hans Christian Michael Cederfeld de Simonsen
Anders Morten Cederfeld de Simonsen
Anette Sehested Höeg
Jan Ivar Cederfeld de Simonsen
Trine Højmark Andersen
Hofjægermester Hans Cederfeld de Simonsen
Anna Kirstine Petersen
Jørgen Cederfeld de Simonsen 19292005
Hofjægermester Hans Christian Carl Frederik Cederfeld de Simonsen 18951985
Ingeborg Margrethe Korch 19001981
Godsejer og hofjægermester Peter Cederfeld de Simonsen
Godsejer Ivar Cederfeld de Simonsen
Læge Bror Carl Adolph Cederfeld de Simonsen 19001995
Lilian Elisabeth Raffenberg 18991925
Dagny Høyer 1893
Niels Bjerre
Michaela Bjerre
Hans Mathias Bjerre
Kirsten Grum-Schwensen
Henrik Axel Bjerre
Karen Marie Louise Cederfeld de Simonsen 19031992
Museumsforvalter Andreas Bjerre 19081985
Birthe Benny Margrethe Korch
Ole Johan Korch
Birgit Raackmann
Adm. direktør og konsul Erling Hans Christian Korch
Merete Wilhjelm Jørgensen
Elisabeth Ida Margrethe Cederfeld de Simonsen 19072001
Poul Aarsleff Korch 1902
Benedicte Cederfeld de Simonsen
Fotograf Frederik Wilhelm Johan Benedict Cederfeld de Simonsen 19091986
Birgitte Kirstine von Høhling 19071994
Hofjægermester og kammerherre Hans Christian Frederik Wilhelm Cederfeld de Simonsen 18661938
Benny Caroline Andrea Sophie de Treschow 18651952
Amtmand og kammerherre Hans Christian Joachim Cederfeld de Simonsen 18171906
Marie Charlotte Frederikke Uldall 18371926
Amtmand og kammerherre Hans Wilhelm Cederfeld de Simonsen 17771836
Elisabeth Castenschiold 17931883
Kammerjunker og Stamherre til Erholm Lorenz Christian Ernst Bartholomæus Cederfeld de Simonsen 17521822
Anna Sophia Simonsen 17551802
Amtmand Bartholomæus Bertelsen de Cederfeld 17151783
Catharine Marie Brandt 17271756
Herredsfoged i Nr. Rangstrup Lorentz Bertelsen 16821752
Anna Catharina Monrad 16801757
Degn og organist Christopher Simonsen 1793
Catharina Helena Paabye 17321763
Christine Ipsdatter
Skovrider Bertel Simonsen 1731
Dorothea Outzen 16961774
Dr. med. og etatsråd Frederik Adolph Uldall 18061873
Elisabeth Johanne Sophie Sick 18091900
Legationsråd Christian Frederik Sick 17781813
Charlotte Claudine Christiane Cederfeld de Simonsen 17861857
Kammerjunker og Stamherre til Erholm Lorenz Christian Ernst Bartholomæus Cederfeld de Simonsen 17521822
Anna Sophia Simonsen 17551802
Amtmand Bartholomæus Bertelsen de Cederfeld 17151783
Catharine Marie Brandt 17271756
Degn og organist Christopher Simonsen 1793
Catharina Helena Paabye 17321763
Christine Ipsdatter