Claus Rønlevs slægtsforskning

Gårdfæster på “Risumlund” Simon ClausenAge: 46 years16881734

Name
Gårdfæster på “Risumlund” Simon Clausen
Name prefix
Gårdfæster på "Risumlund"
Given names
Simon
Surname
Clausen
Text:

(Anno 1719) Domin: 6. p: Trin: bleve copulerede Simon Clausøn af Riisum og Maren Rasmusdatter af Kiærbyeholm.

Birth about 1688

Source: Kirkebog/død
Text:

(1734) Paaske Aften. begrafvet Simon Clausøn, Gaardmd i Risum; som døde Mand: før gl 46 aar, bet: ..... for Klokker - .. ..

Birth of a daughter
#1
Ellen Simonsdatter
1715 (Age 27 years)
Text:

(Anno 1715) Dom: 19 p. Trinit. døbt Simon Clausøns Datter af Risum kaldet Ellen. Fadderne ..... Hansøn, Hans Nielsøn, Rasmus Andersøn, Dines Laurids ....... Præste-Konen bar Barnet.

Baptism of a daughterEllen Simonsdatter
October 27, 1715 (Age 27 years)
Text:

(Anno 1715) Dom: 19 p. Trinit. døbt Simon Clausøns Datter af Risum kaldet Ellen. Fadderne ..... Hansøn, Hans Nielsøn, Rasmus Andersøn, Dines Laurids ....... Præste-Konen bar Barnet.

MarriageMaren RasmusdatterView this family
July 16, 1719 (Age 31 years)
Text:

(Anno 1719) Domin: 6. p: Trin: bleve copulerede Simon Clausøn af Riisum og Maren Rasmusdatter af Kiærbyeholm.

Birth of a daughter
#2
Anna Simonsdatter
1720 (Age 32 years)
Source: Skifte
Citation details: Maren Rasmusdatter
Birth of a son
#3
Christen Simonsen
1721 (Age 33 years)
Text:

(I Jesu Nafn Anno 1721) Onsdagen d. 24 Dec: hiemme=døbte ieg Simon Clausøns barn i Risum = Christen = kaldet; Moderens nafn er Maren Rasmusd. Nærværende: Hans Nielsøn, ...... Rasmussøn, Jørgen Jensøn, Thomas Jacobsøn af Baaring; Xsten .... af Risum; Anne Andersøns, Jørgen Jensøns Kone i Asperup, bar barnet.

Death of a sonChristen Simonsen
January 20, 1722 (Age 34 years)
Source: Kirkebog/død
Text:

(Anno 1722) Dom: 3 p. Epiph. prædiked over Christen Simons, Simon Clausøns barn i Risum, døde d = 20 Jan: gl. 4 uger.

Burial of a sonChristen Simonsen
January 25, 1722 (Age 34 years)
Source: Kirkebog/død
Text:

(Anno 1722) Dom: 3 p. Epiph. prædiked over Christen Simons, Simon Clausøns barn i Risum, døde d = 20 Jan: gl. 4 uger.

Birth of a daughter
#4
Maren Simonsdatter
1723 (Age 35 years)
Text:

(Anno 1723) Fred. d. 27 Aug; hiemmedøbt Simon Clausøns barn i Risum = Maren = kaldet; Jørgen Jensøns Kone i Asp. bar barnet; tilstæde: Rasmus Xstensøn af Kierbyeholm, Xsten Lars og Kone af Risum, Jens Nielsøns Kone i Kierbye; Moderen Maren Rasmusd: Fremst. 17 Sønd. p. Trinit.

Birth of a son
#5
Hans Simonsen
1725 (Age 37 years)
Text:

(Aar 1725) Tirsd: d. 8 Maii hiemmedøbt Simon Clausøns barn i Risum = Hans = kaldet. ... Fostermoder af Kierbye holt barnet. Tilstæde. Jørn Laurs og Kone i Risum, Jens Nielsøns Kone i Kierbye, ....... Kone i Oubye, Rasm. Madsøns Kone i ...., Moderen, Maren Rasmusd. Fremst. Trefoldigheds Sønd:

Death of a sonHans Simonsen
October 31, 1725 (Age 37 years)
Source: Kirkebog/død
Text:

(1725) 23 Søns: p. Trinit: begraved Hans Simonsøn, Simon Clausøns Søn i Risum, som døde Onsd: før, gl: ½ aar.

Burial of a sonHans Simonsen
November 4, 1725 (Age 37 years)
Source: Kirkebog/død
Text:

(1725) 23 Søns: p. Trinit: begraved Hans Simonsøn, Simon Clausøns Søn i Risum, som døde Onsd: før, gl: ½ aar.

Birth of a daughter
#6
Karen Simonsdatter
1726 (Age 38 years)
Text:

(Aar 1726) Torsd: d. 19 Dec: hiemmedøbt Simon Clausøns barn i Risum - Karen - kaldet. ... Fostermoder holt barnet. Tilstæde: And: Rasmussøn, Johan Degn, Rasm: Nielsøn samt ...... Kone af ....: Jørn Laursøns Kone af Risum Moderen: Maren Rasmusd: fremstillet 1 Sønd e. H. T. K. 1727.

Fadder March 2, 1727 (Age 39 years)
Text:

(Fødde i Nørre Oubye Sogn Anno 1727)

D: 18. Febr: bleft hiemmedøbt Morten Dinesøns Datter aft Oubye, og kaldet Maren.

Domin: Invoc: bleft til sin Daabs publication i Guds Huus fremstillet Morten Dinesøns Datter aft Oubye, naftenlig Maren. Testes: Hans Christensøn aft Kiærbyeholm, Simon Clausøn aft Risum, Anders Hansøn aft Brangstrup, Peder Rasmussøn aft Oubyelund.

Note: Simon er fadder for sin niece Maren, der er datter af Marens søster Anne
Fadder October 26, 1727 (Age 39 years)
Text:

(Fødde udi Indsleft Sogn Anno 1727) D: 4 Octob: bleft hiemmedøbt Madtz Rasmussøns Søn aft Kierbyeholm, og kaldet Lauridtz.

Domin: 20. p: Trinit bleft til sin Daabs Publication I Guds Huus fremstillet dend før udbemelte Lauridtz Madtzøn. Testes: Simon Claussøn aft Risum, Morten Dinesen aft Nørre Aabye, Hans Christensøn aft Kierbyeholm, Peder Andersøn af Gremmerlyche, Hans Sørensøn aft Indsleft.

Note: Simon er fadder for sin nevø Lauridtz, der er søn af Marens broder Matz
Birth of a daughter
#7
Gertrud Simonsdatter
1728 (Age 40 years)
Text:

(1728) Mand d. 20 Dec. hiemmedøbt Simon Clausøns barn i Risum = Gertrud = kaldet. ... Fostermoder holt barnet. Tilstæde Jørn Laursøn i Risum, Johan Degn, And. Rasmus samt Maren Andersøns af .... Jens Nielsøns Kone af Kierbye. Moderen Maren Rasmusd: fremstillet fred. 7 Jan 1729.

Death of a wifeMaren Rasmusdatter
December 29, 1728 (Age 40 years)
Source: Kirkebog/død
Text:

(1729) fred. d. 7 Jan. begrafved Maren Rasmusdatter, Simon Clausøns Kone i Risum, som døde Onsd: 10 Dag før gl. 34 aar 6 Maan 10 Dage. gav - 3 t for Klokker. ...

Burial of a wifeMaren Rasmusdatter
January 7, 1729 (Age 41 years)
Source: Kirkebog/død
Text:

(1729) fred. d. 7 Jan. begrafved Maren Rasmusdatter, Simon Clausøns Kone i Risum, som døde Onsd: 10 Dag før gl. 34 aar 6 Maan 10 Dage. gav - 3 t for Klokker. ...

Note: Maren er begravet samme dag, som lille Gertrud er fremstillet i kirken
Fadder July 30, 1730 (Age 42 years)
Text:

(Anno 1730 Fødde udi Nørre Oubye Sogn) D: 26 July bleft hiemmedøbt Morten Dinesøns Søn aft Oubye og kaldet Niels. Som Domin. 8. p. Trinit. bleft til sin Daabs publication i Guds Huus fremstillet. Testes. Mads Jensøn aft Kiærbye. Simon Clausøn af Riisum, Jens Bang og Hans ......... aft Oubye, Peder Rasmussøn aft Oubyelund.

Note: Simon er fadder for sin nevø Niels, der er søn af Marens søster Anne
Marriage of a childGaardfæster i Kærbyholm Matz RasmussenEllen SimonsdatterView this family
June 14, 1733 (Age 45 years)
Text:

(1733) Onsd: d. 29de Apr. troloved Mads Rasmussøn, Gaardmand i Kierbyholm, Enkemand, og Pige Ellen Simonsdr. Simon Clausøns Datter i Risum. Tilstæde (utydeligt) Egteviede 2 Sønd: p. Trin. 1733.

Fæster af gaard before April 19, 1734 (Age 46 years)
Note: 8.11.1735 fæstede Jørgen Andersen født i Asperup "Risumlund" under "Oregaard Gods". Gaarden havde HK 6-5-1-2. Den tidligere fæster var Simon Clausen.
Death April 19, 1734 (Age 46 years)
Source: Kirkebog/død
Text:

(1734) Paaske Aften. begrafvet Simon Clausøn, Gaardmd i Risum; som døde Mand: før gl 46 aar, bet: ..... for Klokker - .. ..

Burial April 24, 1734 (5 days after death)
Source: Kirkebog/død
Text:

(1734) Paaske Aften. begrafvet Simon Clausøn, Gaardmd i Risum; som døde Mand: før gl 46 aar, bet: ..... for Klokker - .. ..

Indledende skiftemøde May 18, 1734 (29 days after death)
Note:

Skifte efter Simon Clausen i Risumlund. Bl.a. følgende personer er nævnt:

Enke Karen Andersdatter med lavværge hendes stedfader Povel Jørgensen, Baaring.

Børn med tidligere ægtefæller: Ellen Simonsdatter - gift med Mads Rasmussen i Kærbyholm Anna Simonsdatter - 14 år med værge hendes mosters mand Morten Dinesen i Nørre Aaby Karen Simonsdatter - omtrent 7 år med værge hendes morfader Rasmus Christensen i Kærbyholm Maren Simonsdatter - 11 år med værge hendes morbroder Mads Rasmussen i Kærbyholm.

Barn med enken Karen Andersdatter: Claus Simonsen - 1½ år med værge hans farbroder Hans Clausen i Højrup.

Boets aktiver blev vurderet til 308 rdl. Der er henvist til skifter af 15.5.1719 og 20.1.1729 efter afdødes tidligere ægtefæller, og børnenes tilgodehavender vedr. deres mødrende arv er nævnt.

Afsluttende skiftemøde July 13, 1734 (2 months after death)
Note:

Det er nævnt, at enken er nedkommet med en datter, der er døbt Maria Simonsdatter - 7 uger gl. med værge farbroderen i Højrup.

Det er aftalt, at enken vies til Jørgen Andersen, der overtager fæstet af gården og forpligtelserne for børnenes arv.

Family with Maren Rasmusdatter - View this family
himself
wife
Marriage: July 16, 1719Indslev Kirke, Indslev, Vends, Odense, Danmark
18 months
daughter
2 years
son
Christen Simonsen
Birth: 1721"Risumlund", Asperup, Vends, Odense, Danmark
Death: January 20, 1722"Risumlund", Asperup, Vends, Odense, Danmark
3 years
daughter
3 years
son
Hans Simonsen
Birth: 1725"Risumlund", Asperup, Vends, Odense, Danmark
Death: October 31, 1725"Risumlund", Asperup, Vends, Odense, Danmark
2 years
daughter
3 years
daughter
Gårdfæster på “Risumlund” Simon Clausen + … … - View this family
himself
daughter

BirthKirkebog/død
Text:

(1734) Paaske Aften. begrafvet Simon Clausøn, Gaardmd i Risum; som døde Mand: før gl 46 aar, bet: ..... for Klokker - .. ..

MarriageKirkebog/vielse
Text:

(Anno 1719) Domin: 6. p: Trin: bleve copulerede Simon Clausøn af Riisum og Maren Rasmusdatter af Kiærbyeholm.

FadderKirkebog/fødsel
Text:

(Fødde i Nørre Oubye Sogn Anno 1727)

D: 18. Febr: bleft hiemmedøbt Morten Dinesøns Datter aft Oubye, og kaldet Maren.

Domin: Invoc: bleft til sin Daabs publication i Guds Huus fremstillet Morten Dinesøns Datter aft Oubye, naftenlig Maren. Testes: Hans Christensøn aft Kiærbyeholm, Simon Clausøn aft Risum, Anders Hansøn aft Brangstrup, Peder Rasmussøn aft Oubyelund.

FadderKirkebog/fødsel
Text:

(Fødde udi Indsleft Sogn Anno 1727) D: 4 Octob: bleft hiemmedøbt Madtz Rasmussøns Søn aft Kierbyeholm, og kaldet Lauridtz.

Domin: 20. p: Trinit bleft til sin Daabs Publication I Guds Huus fremstillet dend før udbemelte Lauridtz Madtzøn. Testes: Simon Claussøn aft Risum, Morten Dinesen aft Nørre Aabye, Hans Christensøn aft Kierbyeholm, Peder Andersøn af Gremmerlyche, Hans Sørensøn aft Indsleft.

FadderKirkebog/fødsel
Text:

(Anno 1730 Fødde udi Nørre Oubye Sogn) D: 26 July bleft hiemmedøbt Morten Dinesøns Søn aft Oubye og kaldet Niels. Som Domin. 8. p. Trinit. bleft til sin Daabs publication i Guds Huus fremstillet. Testes. Mads Jensøn aft Kiærbye. Simon Clausøn af Riisum, Jens Bang og Hans ......... aft Oubye, Peder Rasmussøn aft Oubyelund.

Fæster af gaardFæsteprotokol på Family Search
NameKirkebog/vielse
Text:

(Anno 1719) Domin: 6. p: Trin: bleve copulerede Simon Clausøn af Riisum og Maren Rasmusdatter af Kiærbyeholm.

DeathKirkebog/død
Text:

(1734) Paaske Aften. begrafvet Simon Clausøn, Gaardmd i Risum; som døde Mand: før gl 46 aar, bet: ..... for Klokker - .. ..

BurialKirkebog/død
Text:

(1734) Paaske Aften. begrafvet Simon Clausøn, Gaardmd i Risum; som døde Mand: før gl 46 aar, bet: ..... for Klokker - .. ..

Indledende skiftemødeSkifteprotokol på Family Search
Afsluttende skiftemødeSkifteprotokol på Family Search
Fadder

Simon er fadder for sin niece Maren, der er datter af Marens søster Anne

Fadder

Simon er fadder for sin nevø Lauridtz, der er søn af Marens broder Matz

Fadder

Simon er fadder for sin nevø Niels, der er søn af Marens søster Anne

Fæster af gaard

8.11.1735 fæstede Jørgen Andersen født i Asperup "Risumlund" under "Oregaard Gods". Gaarden havde HK 6-5-1-2. Den tidligere fæster var Simon Clausen.

Indledende skiftemøde

Skifte efter Simon Clausen i Risumlund. Bl.a. følgende personer er nævnt:

Enke Karen Andersdatter med lavværge hendes stedfader Povel Jørgensen, Baaring.

Børn med tidligere ægtefæller: Ellen Simonsdatter - gift med Mads Rasmussen i Kærbyholm Anna Simonsdatter - 14 år med værge hendes mosters mand Morten Dinesen i Nørre Aaby Karen Simonsdatter - omtrent 7 år med værge hendes morfader Rasmus Christensen i Kærbyholm Maren Simonsdatter - 11 år med værge hendes morbroder Mads Rasmussen i Kærbyholm.

Barn med enken Karen Andersdatter: Claus Simonsen - 1½ år med værge hans farbroder Hans Clausen i Højrup.

Boets aktiver blev vurderet til 308 rdl. Der er henvist til skifter af 15.5.1719 og 20.1.1729 efter afdødes tidligere ægtefæller, og børnenes tilgodehavender vedr. deres mødrende arv er nævnt.

Afsluttende skiftemøde

Det er nævnt, at enken er nedkommet med en datter, der er døbt Maria Simonsdatter - 7 uger gl. med værge farbroderen i Højrup.

Det er aftalt, at enken vies til Jørgen Andersen, der overtager fæstet af gården og forpligtelserne for børnenes arv.