Claus Rønlevs slægtsforskning

Rådmand i Kerteminde Otto JensenAlder: 48 år16521700

Navn
Rådmand i Kerteminde Otto Jensen
Fornavne
Otto
Efternavn
Jensen
Navnepræfiks
Rådmand i Kerteminde

Otto Jensen Langemach

Navn
Otto Jensen Langemach
Fornavne
Otto Jensen
Efternavn
Langemach
Født 1652
Dåb 5. november 1652
ÆgteskabMaria Cathrine RiberVis familie
ja

Søsters fødselMarie Jensdatter
1654 (Alder 2 år)
Søsters dåbMarie Jensdatter
8. februar 1654 (Alder 2 år)
Søsters fødselSidsel Jensdatter
1656 (Alder 4 år)
Søsters dåbSidsel Jensdatter
7. december 1656 (Alder 4 år)
Brors fødselJohann Jensen
1659 (Alder 7 år)
Brors dåbJohann Jensen
29. juli 1659 (Alder 7 år)
Søsters fødselAnne Jensdatter
1660 (Alder 8 år)
Søsters fødselBarbara Jensdatter
1661 (Alder 9 år)
Søsters dåbAnne Jensdatter
4. januar 1661 (Alder 9 år)
Søsters dåbBarbara Jensdatter
29. november 1661 (Alder 9 år)
Erhverv
Skifteskriver
1673 (Alder 21 år)
Indvåner 1676 (Alder 24 år)
Søns fødsel
1
Købmand Jens Ottesen
før 1677 (Alder 25 år)
Søns fødsel
2
Niels Ottesen
1677 (Alder 25 år)
Tekst:

(Anno 1677) d 7 9ber: bleft Otthe Jensens Søn Christnet kaldet Niels (resten er beskadiget)

Søns dåbNiels Ottesen
7. november 1677 (Alder 25 år)
Datters fødsel
3
Pernille Ottesdatter
1678 (Alder 26 år)
Tekst:

(Anno 1678) d 9. 8ber bleft Otthe Jenß datter Christnet, kaldet Pernille, holt til daaben aft Karen Wandal i Nyborg, fadderne vare Borg: Jens Madsen i Otthense, H. Mads i Viby og Borg: Burrennæus

Datters dåbPernille Ottesdatter
9. oktober 1678 (Alder 26 år)
Søns fødsel
4
Niels Jensen Ottesen
1679 (Alder 27 år)
Tekst:

(Anno 1679) Dom: 15. p. T. bleft Otthe Jensens Søn Christnet kaldet Niels Jensen, baaret til daaben aft Karen Wandal, fadderne vare Hans Olufsen og hans Hustro boende i Nyborg

Søns dåbNiels Jensen Ottesen
28. september 1679 (Alder 27 år)
Brors dødsfaldSognepræst i Viby Mads Jensen
18. april 1680 (Alder 28 år)
Tekst:

(1680) 18. (28.) April Om Natten døde i Viby paa Hindtzholm af en hidsig Sprinkelfeber Hr. Mads Jensen Rosenberg, Sognepræst til samme Viby Meenighed

Brors begravelseSognepræst i Viby Mads Jensen
april 1680 (Alder 28 år)
Mors dødPernille Ottesdatter Langemach
29. juli 1681 (Alder 29 år)
Tekst:

(1681) 29. Juli. Om Aftenen Kl. 6 døde i Odense Panelle Otthesdatter, Borgemester Jens Madsen Rosenbergs Hustrue, anno Conjugii 37

Mors begravelsePernille Ottesdatter Langemach
9. august 1681 (Alder 29 år)
Tekst:

(1681) 9. August. Ledsagede jeg voris Nabokonis Sal. Pernille Jens Madsens Liig til sit Hvilested i St. Knuds Kirke. M. Lodvig Stoud lagde i Liigprædiken megen Roes paa hende, dend hun og for sin Gudfrygtigheds, Dyds, og Ærbarheds Skyld, visseligen fortiente

Søns fødsel
5
Jens Madsen Ottesen
1682 (Alder 30 år)
Tekst:

(Anno 1682) d 30 Jan: bleft Otthe Jensens Søn Christnet kaldet Jens Madsen, holt til daaben aft Jørgen .ydsters Hustro i Otthense fadderne vare Jørgen Hanß i Otthense og S.......... ...... .....

Søns dåbJens Madsen Ottesen
30. januar 1682 (Alder 30 år)
Fars dødBorgmester i Odense Jens Madtzen
juni 1682 (Alder 30 år)
Fars begravelseBorgmester i Odense Jens Madtzen
7. juni 1682 (Alder 30 år)
Søns fødsel
6
Madts Ottesen
1684 (Alder 32 år)
Tekst:

(Anno 1684) d 19. feb: bleft Otthe Jensens Madts Christnet, boret til daaben aft Hans Oluffsens Hustro i Nyborg, faddere vare Thomas (resten er svært at tyde)

Erhverv
Raadmand
1684 (Alder 32 år)
Søns dåbMadts Ottesen
19. februar 1684 (Alder 32 år)
Datters fødsel
7
Karen Ottesdatter
1685 (Alder 33 år)
Tekst:

(Anno 1685) d. 13 9ber. bleft Otthe Jensens datter Christnet kaldet Karen boret til daaben aft Girtrud Tolders. faddere vare Jørgen Brun i Nyborg Christen .... og Peder Christiansen fra ......, og Anne Nielsdatter i Nyborg

Datters dåbKaren Ottesdatter
13. november 1685 (Alder 33 år)
Søsters dødsfaldBarbara Jensdatter
1686 (Alder 34 år)
Søsters begravelseBarbara Jensdatter
1686 (Alder 34 år)
Søsters dødsfaldKirstine Jensdatter
juli 1687 (Alder 35 år)
Søsters begravelseKirstine Jensdatter
29. juli 1687 (Alder 35 år)
Note: Kirstine blev begravet i midtskibet i det murede gravsted, som faderen erhvervede i 1655
Søsters dødsfaldPernille Jensdatter
1. april 1691 (Alder 39 år)
Tekst:

(Anno 1691) d 1. April derefter klochen 7 om morgenem døde mig til meget graad og grimmelse, min hierte aller keriste yndigste hustrue Pernille Jensdatter Rosenberg i hendes alders 39 Aar femb maaneder, 4 uger og 2 dage, Lad mig og komme snarlig til dig, o min Jesu, mig lenges nu ret inderlig

Søsters begravelsePernille Jensdatter
april 1691 (Alder 39 år)
Søns fødsel
8
Borgmester i Kalundborg Hans Ottesen
29. oktober 1691 (Alder 39 år)
Tekst:

(1691 Novemb:) d: 4 bleft Otte Jens. Raadmands barn døbt kaldet Hans Oe. baaret til daaben aft .. Johan Wandals Kiæriste i Windinge (resten er meget utydeligt)

Søns dåbBorgmester i Kalundborg Hans Ottesen
4. november 1691 (Alder 39 år)
Søns fødsel
9
Færgemand Johan Ottesen
1696 (Alder 44 år)
Tekst:

(Anno 1696 Augustus) d. 22 bleft Raadmand Otte Jensens Søn døbt kaldet Johan (resten er meget utydeligt)

Søns dåbFærgemand Johan Ottesen
22. august 1696 (Alder 44 år)
Død august 1700 (Alder 48 år)
Tekst:

(ANNO 1700) Den 6: dito (Augustus) blef Raadmand Otte Jensen begraven

Begravelse 6. august 1700 (Alder 48 år)
Skifte 22. november 1700 (3 måneder efter dødsfald)
Note: Boet blev registreret og vurderet men ikke delt.
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
storesøster
2 år
storebror
3 år
storesøster
21 måneder
storesøster
15 måneder
ham selv
3 år
lillesøster
3 år
lillesøster
4 år
lillebror
2 år
lillesøster
2 år
lillesøster
Familie med Maria Cathrine Riber - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab:
søn
1 år
søn
2 år
datter
2 år
søn
4 år
søn
3 år
søn
2 år
datter
7 år
søn
5 år
søn

Skifte

Boet blev registreret og vurderet men ikke delt.