Claus Rønlevs slægtsforskning

Helvig Jensdatter1650

Navn
Helvig Jensdatter
Fornavne
Helvig
Efternavn
Jensdatter
Tekst:

Den 21 Juny Bleff Jens Madtzens Skrieffuers barn christnet och blef kald Helvig hindis fadere vare ...iertraudt Clausdatter Karren Jacob Laursis M: Hans Pris i Vindinge Mathias Bolls i Nyborgh

Helvig Jensdatter Rosenberg

Navn
Helvig Jensdatter Rosenberg
Fornavne
Helvig Jensdatter
Efternavn
Rosenberg
Født 1650
Tekst:

Den 21 Juny Bleff Jens Madtzens Skrieffuers barn christnet och blef kald Helvig hindis fadere vare ...iertraudt Clausdatter Karren Jacob Laursis M: Hans Pris i Vindinge Mathias Bolls i Nyborgh

Dåb 21. juni 1650
Tekst:

Den 21 Juny Bleff Jens Madtzens Skrieffuers barn christnet och blef kald Helvig hindis fadere vare ...iertraudt Clausdatter Karren Jacob Laursis M: Hans Pris i Vindinge Mathias Bolls i Nyborgh

ÆgteskabRådmand i Nyborg Thomas KøbkeVis familie
ja

Søsters fødselPernille Jensdatter
1. oktober 1651 (Alder 21 måneder)
Søsters dåbPernille Jensdatter
3. oktober 1651 (Alder 21 måneder)
Brors fødselRådmand i Kerteminde Otto Jensen
1652 (Alder 2 år)
Brors dåbRådmand i Kerteminde Otto Jensen
5. november 1652 (Alder 2 år)
Søsters fødselMarie Jensdatter
1654 (Alder 4 år)
Søsters dåbMarie Jensdatter
8. februar 1654 (Alder 4 år)
Søsters fødselSidsel Jensdatter
1656 (Alder 6 år)
Søsters dåbSidsel Jensdatter
7. december 1656 (Alder 6 år)
Brors fødselJohann Jensen
1659 (Alder 9 år)
Brors dåbJohann Jensen
29. juli 1659 (Alder 9 år)
Søsters fødselAnne Jensdatter
1660 (Alder 10 år)
Søsters fødselBarbara Jensdatter
1661 (Alder 11 år)
Søsters dåbAnne Jensdatter
4. januar 1661 (Alder 11 år)
Søsters dåbBarbara Jensdatter
29. november 1661 (Alder 11 år)
Brors dødsfaldSognepræst i Viby Mads Jensen
18. april 1680 (Alder 30 år)
Tekst:

(1680) 18. (28.) April Om Natten døde i Viby paa Hindtzholm af en hidsig Sprinkelfeber Hr. Mads Jensen Rosenberg, Sognepræst til samme Viby Meenighed

Brors begravelseSognepræst i Viby Mads Jensen
april 1680 (Alder 30 år)
Mors dødPernille Ottesdatter Langemach
29. juli 1681 (Alder 31 år)
Tekst:

(1681) 29. Juli. Om Aftenen Kl. 6 døde i Odense Panelle Otthesdatter, Borgemester Jens Madsen Rosenbergs Hustrue, anno Conjugii 37

Mors begravelsePernille Ottesdatter Langemach
9. august 1681 (Alder 31 år)
Tekst:

(1681) 9. August. Ledsagede jeg voris Nabokonis Sal. Pernille Jens Madsens Liig til sit Hvilested i St. Knuds Kirke. M. Lodvig Stoud lagde i Liigprædiken megen Roes paa hende, dend hun og for sin Gudfrygtigheds, Dyds, og Ærbarheds Skyld, visseligen fortiente

Fars dødBorgmester i Odense Jens Madtzen
juni 1682 (Alder 32 år)
Fars begravelseBorgmester i Odense Jens Madtzen
7. juni 1682 (Alder 32 år)
Søsters dødsfaldBarbara Jensdatter
1686 (Alder 36 år)
Søsters begravelseBarbara Jensdatter
1686 (Alder 36 år)
Søsters dødsfaldKirstine Jensdatter
juli 1687 (Alder 37 år)
Søsters begravelseKirstine Jensdatter
29. juli 1687 (Alder 37 år)
Note: Kirstine blev begravet i midtskibet i det murede gravsted, som faderen erhvervede i 1655
Søsters dødsfaldPernille Jensdatter
1. april 1691 (Alder 41 år)
Tekst:

(Anno 1691) d 1. April derefter klochen 7 om morgenem døde mig til meget graad og grimmelse, min hierte aller keriste yndigste hustrue Pernille Jensdatter Rosenberg i hendes alders 39 Aar femb maaneder, 4 uger og 2 dage, Lad mig og komme snarlig til dig, o min Jesu, mig lenges nu ret inderlig

Søsters begravelsePernille Jensdatter
april 1691 (Alder 41 år)
Brors dødsfaldRådmand i Kerteminde Otto Jensen
august 1700 (Alder 50 år)
Tekst:

(ANNO 1700) Den 6: dito (Augustus) blef Raadmand Otte Jensen begraven

Brors begravelseRådmand i Kerteminde Otto Jensen
6. august 1700 (Alder 50 år)
Søsters dødsfaldMarie Jensdatter
omkring 1702 (Alder 52 år)

Dødja

Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
storesøster
2 år
storebror
3 år
hende selv
21 måneder
lillesøster
15 måneder
lillebror
3 år
lillesøster
3 år
lillesøster
4 år
lillebror
2 år
lillesøster
2 år
lillesøster
Familie med Rådmand i Nyborg Thomas Købke - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab:

FødtKirkebog/fødsel
Tekst:

Den 21 Juny Bleff Jens Madtzens Skrieffuers barn christnet och blef kald Helvig hindis fadere vare ...iertraudt Clausdatter Karren Jacob Laursis M: Hans Pris i Vindinge Mathias Bolls i Nyborgh

DåbKirkebog/fødsel
Tekst:

Den 21 Juny Bleff Jens Madtzens Skrieffuers barn christnet och blef kald Helvig hindis fadere vare ...iertraudt Clausdatter Karren Jacob Laursis M: Hans Pris i Vindinge Mathias Bolls i Nyborgh

Ægteskab"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
NavnKirkebog/fødsel
Tekst:

Den 21 Juny Bleff Jens Madtzens Skrieffuers barn christnet och blef kald Helvig hindis fadere vare ...iertraudt Clausdatter Karren Jacob Laursis M: Hans Pris i Vindinge Mathias Bolls i Nyborgh

Navn"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965