Claus Rønlevs slægtsforskning

Sognepræst i Viby Mads JensenAlder: 32 år16481680

Navn
Sognepræst i Viby Mads Jensen
Navnepræfiks
Sognepræst i Viby
Fornavne
Mads
Efternavn
Jensen
Tekst:

Den 3 September Bleff Jens Madtzøns, Skriffver herr paa Neueborgs slotts Barn christnet och bleff kalttet Madtz hans Fattere var Dorthe Anders holtt barn til Daab Anne Niels Jensens Bertel Hansen Niels Bossen

Mads Jensen Rosenberg

Navn
Mads Jensen Rosenberg
Fornavne
Mads Jensen
Efternavn
Rosenberg
Født 1648
Tekst:

Den 3 September Bleff Jens Madtzøns, Skriffver herr paa Neueborgs slotts Barn christnet och bleff kalttet Madtz hans Fattere var Dorthe Anders holtt barn til Daab Anne Niels Jensens Bertel Hansen Niels Bossen

Dåb 3. september 1648
Tekst:

Den 3 September Bleff Jens Madtzøns, Skriffver herr paa Neueborgs slotts Barn christnet och bleff kalttet Madtz hans Fattere var Dorthe Anders holtt barn til Daab Anne Niels Jensens Bertel Hansen Niels Bossen

ÆgteskabAnna Olufsdatter DyrhoffVis familie
ja

Søsters fødselHelvig Jensdatter
1650 (Alder 2 år)
Tekst:

Den 21 Juny Bleff Jens Madtzens Skrieffuers barn christnet och blef kald Helvig hindis fadere vare ...iertraudt Clausdatter Karren Jacob Laursis M: Hans Pris i Vindinge Mathias Bolls i Nyborgh

Søsters dåbHelvig Jensdatter
21. juni 1650 (Alder 2 år)
Tekst:

Den 21 Juny Bleff Jens Madtzens Skrieffuers barn christnet och blef kald Helvig hindis fadere vare ...iertraudt Clausdatter Karren Jacob Laursis M: Hans Pris i Vindinge Mathias Bolls i Nyborgh

Søsters fødselPernille Jensdatter
1. oktober 1651 (Alder 3 år)
Søsters dåbPernille Jensdatter
3. oktober 1651 (Alder 3 år)
Brors fødselRådmand i Kerteminde Otto Jensen
1652 (Alder 4 år)
Brors dåbRådmand i Kerteminde Otto Jensen
5. november 1652 (Alder 4 år)
Søsters fødselMarie Jensdatter
1654 (Alder 6 år)
Søsters dåbMarie Jensdatter
8. februar 1654 (Alder 6 år)
Søsters fødselSidsel Jensdatter
1656 (Alder 8 år)
Søsters dåbSidsel Jensdatter
7. december 1656 (Alder 8 år)
Brors fødselJohann Jensen
1659 (Alder 11 år)
Brors dåbJohann Jensen
29. juli 1659 (Alder 11 år)
Søsters fødselAnne Jensdatter
1660 (Alder 12 år)
Søsters fødselBarbara Jensdatter
1661 (Alder 13 år)
Søsters dåbAnne Jensdatter
4. januar 1661 (Alder 13 år)
Søsters dåbBarbara Jensdatter
29. november 1661 (Alder 13 år)
ÆgteskabMaren KnudsdatterVis familie
12. august 1674 (Alder 26 år)
Tekst:

(1674) 12. (22.) August Vaar jeg til Sognepræstens i Viby, Hr. Madtz Jensen Rosenbergs og hans Kieristis Maren Knudsdatters Bryllup, hvilket blef udi høyfornemme og anseenlig Forsamling giort paa Odense Raadhuus af Brudens Foreldre Borgmester Knud Knudsen og Inger Andersdatter, en af Dyd og Gudsfrykt priisværdig Qvinde

Erhverv
Sognepræst
1674 (Alder 26 år)
Tekst:

(1674) 24 April. Indviede Episcopus Fioniæ Doct. Niels Bang udi St. Knuds Kirke i Odense trej Præster, som vaare: Hr. Mads Jensen Rosenberg, Sognepræst til Viiby Meenighed i Biergeherrit ..... I Kirken hørte jeg Hr. Madtz Jensen Rosenberg, en meget behagelig og opbyggelig Prædikant, paa sin Ordinations Dag at prædike

Hustrus dødsfaldMaren Knudsdatter
25. juli 1677 (Alder 29 år)
Tekst:

(1677) 25. Juli Maren Knudsdatter (Datter af Borgmester i Odense Knud Knudsen, om hvis Dødsfald Bircherod melder nogle Linier længere nede) Hr. Madtz Jensens Hustru i Wiby, en vacker og dydig Qvinde, blef i Dag udi Barselseng bortkaldet

Hustrus begravelseMaren Knudsdatter
juli 1677 (Alder 29 år)
Død 18. april 1680 (Alder 32 år)
Tekst:

(1680) 18. (28.) April Om Natten døde i Viby paa Hindtzholm af en hidsig Sprinkelfeber Hr. Mads Jensen Rosenberg, Sognepræst til samme Viby Meenighed

Begravelse april 1680 (Alder 32 år)
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
storesøster
2 år
ham selv
3 år
lillesøster
21 måneder
lillesøster
15 måneder
lillebror
3 år
lillesøster
3 år
lillesøster
4 år
lillebror
2 år
lillesøster
2 år
lillesøster
Familie med Maren Knudsdatter - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 12. august 1674Odense Raadhus, Odense, Odense, Odense, Danmark
Familie med Anna Olufsdatter Dyrhoff - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab:

FødtKirkebog/fødsel
Tekst:

Den 3 September Bleff Jens Madtzøns, Skriffver herr paa Neueborgs slotts Barn christnet och bleff kalttet Madtz hans Fattere var Dorthe Anders holtt barn til Daab Anne Niels Jensens Bertel Hansen Niels Bossen

DåbKirkebog/fødsel
Tekst:

Den 3 September Bleff Jens Madtzøns, Skriffver herr paa Neueborgs slotts Barn christnet och bleff kalttet Madtz hans Fattere var Dorthe Anders holtt barn til Daab Anne Niels Jensens Bertel Hansen Niels Bossen

Ægteskab"Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1707", af H. Hjorth-Nielsen i Personalhistorisk Tidsskrift, 1927
Tekst:

(1674) 12. (22.) August Vaar jeg til Sognepræstens i Viby, Hr. Madtz Jensen Rosenbergs og hans Kieristis Maren Knudsdatters Bryllup, hvilket blef udi høyfornemme og anseenlig Forsamling giort paa Odense Raadhuus af Brudens Foreldre Borgmester Knud Knudsen og Inger Andersdatter, en af Dyd og Gudsfrykt priisværdig Qvinde

Ægteskab"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Erhverv"Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1707", af H. Hjorth-Nielsen i Personalhistorisk Tidsskrift, 1927
Tekst:

(1674) 24 April. Indviede Episcopus Fioniæ Doct. Niels Bang udi St. Knuds Kirke i Odense trej Præster, som vaare: Hr. Mads Jensen Rosenberg, Sognepræst til Viiby Meenighed i Biergeherrit ..... I Kirken hørte jeg Hr. Madtz Jensen Rosenberg, en meget behagelig og opbyggelig Prædikant, paa sin Ordinations Dag at prædike

NavnKirkebog/fødsel
Tekst:

Den 3 September Bleff Jens Madtzøns, Skriffver herr paa Neueborgs slotts Barn christnet och bleff kalttet Madtz hans Fattere var Dorthe Anders holtt barn til Daab Anne Niels Jensens Bertel Hansen Niels Bossen

Navn"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Død"Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1707", af H. Hjorth-Nielsen i Personalhistorisk Tidsskrift, 1928
Tekst:

(1680) 18. (28.) April Om Natten døde i Viby paa Hindtzholm af en hidsig Sprinkelfeber Hr. Mads Jensen Rosenberg, Sognepræst til samme Viby Meenighed

Begravelse"Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1707", af H. Hjorth-Nielsen i Personalhistorisk Tidsskrift, 1928