Claus Rønlevs slægtsforskning

Pernille Ottesdatter Langemach.jpg

Pernille Ottesdatter LangemachAlder: 58 år16231681

Navn
Pernille Ottesdatter Langemach
Fornavne
Pernille Ottesdatter
Efternavn
Langemach
Født omkring 1623

ÆgteskabBorgmester i Odense Jens MadtzenVis familie
ja

Datters fødsel
1
Kirstine Jensdatter
1647 (Alder 24 år)
Tekst:

Den 18 Augusti Jens Madtzens Barn Ved Naffn Kirstine Hindis Faddere var. ..... Herr Mogens Kaas, Borgemester Peter Nielsen Anders Madtzen Jomfru Else ...........

Datters dåbKirstine Jensdatter
18. august 1647 (Alder 24 år)
Tekst:

Den 18 Augusti Jens Madtzens Barn Ved Naffn Kirstine Hindis Faddere var. ..... Herr Mogens Kaas, Borgemester Peter Nielsen Anders Madtzen Jomfru Else ...........

Søns fødsel
2
Sognepræst i Viby Mads Jensen
1648 (Alder 25 år)
Tekst:

Den 3 September Bleff Jens Madtzøns, Skriffver herr paa Neueborgs slotts Barn christnet och bleff kalttet Madtz hans Fattere var Dorthe Anders holtt barn til Daab Anne Niels Jensens Bertel Hansen Niels Bossen

Søns dåbSognepræst i Viby Mads Jensen
3. september 1648 (Alder 25 år)
Tekst:

Den 3 September Bleff Jens Madtzøns, Skriffver herr paa Neueborgs slotts Barn christnet och bleff kalttet Madtz hans Fattere var Dorthe Anders holtt barn til Daab Anne Niels Jensens Bertel Hansen Niels Bossen

Datters fødsel
3
Helvig Jensdatter
1650 (Alder 27 år)
Tekst:

Den 21 Juny Bleff Jens Madtzens Skrieffuers barn christnet och blef kald Helvig hindis fadere vare ...iertraudt Clausdatter Karren Jacob Laursis M: Hans Pris i Vindinge Mathias Bolls i Nyborgh

Datters dåbHelvig Jensdatter
21. juni 1650 (Alder 27 år)
Tekst:

Den 21 Juny Bleff Jens Madtzens Skrieffuers barn christnet och blef kald Helvig hindis fadere vare ...iertraudt Clausdatter Karren Jacob Laursis M: Hans Pris i Vindinge Mathias Bolls i Nyborgh

Datters fødsel
4
Pernille Jensdatter
1. oktober 1651 (Alder 28 år)
Datters dåbPernille Jensdatter
3. oktober 1651 (Alder 28 år)
Søns fødsel
5
Rådmand i Kerteminde Otto Jensen
1652 (Alder 29 år)
Søns dåbRådmand i Kerteminde Otto Jensen
5. november 1652 (Alder 29 år)
Datters fødsel
6
Marie Jensdatter
1654 (Alder 31 år)
Datters dåbMarie Jensdatter
8. februar 1654 (Alder 31 år)
Datters fødsel
7
Sidsel Jensdatter
1656 (Alder 33 år)
Datters dåbSidsel Jensdatter
7. december 1656 (Alder 33 år)
Søns fødsel
8
Johann Jensen
1659 (Alder 36 år)
Søns dåbJohann Jensen
29. juli 1659 (Alder 36 år)
Datters fødsel
9
Anne Jensdatter
1660 (Alder 37 år)
Datters fødsel
10
Barbara Jensdatter
1661 (Alder 38 år)
Datters dåbAnne Jensdatter
4. januar 1661 (Alder 38 år)
Datters dåbBarbara Jensdatter
29. november 1661 (Alder 38 år)
Barns ægteskabSognepræst i Guldbjerg Niels Nielsen BangPernille JensdatterVis familie
23. juli 1673 (Alder 50 år)
Tekst:

(1673) 23. Juli. Stod Sognepræstens til Guldbierg og Sandager Hr. Niels Bangs Bryllup i Odense med Pernille Jensdatter, Borgemester Jens Madtzen Rosenbergs Daatter

Barns ægteskabSognepræst i Viby Mads JensenMaren KnudsdatterVis familie
12. august 1674 (Alder 51 år)
Tekst:

(1674) 12. (22.) August Vaar jeg til Sognepræstens i Viby, Hr. Madtz Jensen Rosenbergs og hans Kieristis Maren Knudsdatters Bryllup, hvilket blef udi høyfornemme og anseenlig Forsamling giort paa Odense Raadhuus af Brudens Foreldre Borgmester Knud Knudsen og Inger Andersdatter, en af Dyd og Gudsfrykt priisværdig Qvinde

Barns ægteskabHerredsfoged i Lunde-Skam Jørgen BarchhausenMarie JensdatterVis familie
10. oktober 1675 (Alder 52 år)
Søns dødsfaldSognepræst i Viby Mads Jensen
18. april 1680 (Alder 57 år)
Tekst:

(1680) 18. (28.) April Om Natten døde i Viby paa Hindtzholm af en hidsig Sprinkelfeber Hr. Mads Jensen Rosenberg, Sognepræst til samme Viby Meenighed

Søns begravelseSognepræst i Viby Mads Jensen
april 1680 (Alder 57 år)
Barns ægteskabKøbmand Søren Knudsen BallovBarbara JensdatterVis familie
1681 (Alder 58 år)

Død 29. juli 1681 (Alder 58 år)
Tekst:

(1681) 29. Juli. Om Aftenen Kl. 6 døde i Odense Panelle Otthesdatter, Borgemester Jens Madsen Rosenbergs Hustrue, anno Conjugii 37

Begravelse 9. august 1681 (11 dage efter dødsfald)
Tekst:

(1681) 9. August. Ledsagede jeg voris Nabokonis Sal. Pernille Jens Madsens Liig til sit Hvilested i St. Knuds Kirke. M. Lodvig Stoud lagde i Liigprædiken megen Roes paa hende, dend hun og for sin Gudfrygtigheds, Dyds, og Ærbarheds Skyld, visseligen fortiente

Familie med Borgmester i Odense Jens Madtzen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab:
datter
2 år
søn
3 år
datter
21 måneder
datter
15 måneder
søn
3 år
datter
3 år
datter
4 år
søn
2 år
datter
2 år
datter

Født"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Ægteskab"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Navn"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Død"Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1707", af H. Hjorth-Nielsen i Personalhistorisk Tidsskrift, 1928
Tekst:

(1681) 29. Juli. Om Aftenen Kl. 6 døde i Odense Panelle Otthesdatter, Borgemester Jens Madsen Rosenbergs Hustrue, anno Conjugii 37

Begravelse"Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1707", af H. Hjorth-Nielsen i Personalhistorisk Tidsskrift, 1928
Tekst:

(1681) 9. August. Ledsagede jeg voris Nabokonis Sal. Pernille Jens Madsens Liig til sit Hvilested i St. Knuds Kirke. M. Lodvig Stoud lagde i Liigprædiken megen Roes paa hende, dend hun og for sin Gudfrygtigheds, Dyds, og Ærbarheds Skyld, visseligen fortiente