Claus Rønlevs slægtsforskning

Jens Madtzen.jpg

Borgmester i Odense Jens MadtzenAlder: 66 år16161682

Navn
Borgmester i Odense Jens Madtzen
Fornavne
Jens
Efternavn
Madtzen
Navnepræfiks
Borgmester i Odense
Detaljer for citat: Kirsten

Jens Madtzen Rosenberg

Navn
Jens Madtzen Rosenberg
Fornavne
Jens Madtzen
Efternavn
Rosenberg
Født omkring 1616

ÆgteskabPernille Ottesdatter LangemachVis familie
ja

Erhverv
Underskriver
1639 (Alder 23 år)
Erhverv
Slotsskriver
1645 (Alder 29 år)
Datters fødsel
1
Kirstine Jensdatter
1647 (Alder 31 år)
Tekst:

Den 18 Augusti Jens Madtzens Barn Ved Naffn Kirstine Hindis Faddere var. ..... Herr Mogens Kaas, Borgemester Peter Nielsen Anders Madtzen Jomfru Else ...........

Ejer af 1647 (Alder 31 år)
Publikation: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1902. II Række. 17. Bind.
Datters dåbKirstine Jensdatter
18. august 1647 (Alder 31 år)
Tekst:

Den 18 Augusti Jens Madtzens Barn Ved Naffn Kirstine Hindis Faddere var. ..... Herr Mogens Kaas, Borgemester Peter Nielsen Anders Madtzen Jomfru Else ...........

Søns fødsel
2
Sognepræst i Viby Mads Jensen
1648 (Alder 32 år)
Tekst:

Den 3 September Bleff Jens Madtzøns, Skriffver herr paa Neueborgs slotts Barn christnet och bleff kalttet Madtz hans Fattere var Dorthe Anders holtt barn til Daab Anne Niels Jensens Bertel Hansen Niels Bossen

Søns dåbSognepræst i Viby Mads Jensen
3. september 1648 (Alder 32 år)
Tekst:

Den 3 September Bleff Jens Madtzøns, Skriffver herr paa Neueborgs slotts Barn christnet och bleff kalttet Madtz hans Fattere var Dorthe Anders holtt barn til Daab Anne Niels Jensens Bertel Hansen Niels Bossen

Datters fødsel
3
Helvig Jensdatter
1650 (Alder 34 år)
Tekst:

Den 21 Juny Bleff Jens Madtzens Skrieffuers barn christnet och blef kald Helvig hindis fadere vare ...iertraudt Clausdatter Karren Jacob Laursis M: Hans Pris i Vindinge Mathias Bolls i Nyborgh

Foretager tilbygning 1650 (Alder 34 år)
Publikation: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1902. II Række. 17. Bind.
Datters dåbHelvig Jensdatter
21. juni 1650 (Alder 34 år)
Tekst:

Den 21 Juny Bleff Jens Madtzens Skrieffuers barn christnet och blef kald Helvig hindis fadere vare ...iertraudt Clausdatter Karren Jacob Laursis M: Hans Pris i Vindinge Mathias Bolls i Nyborgh

Datters fødsel
4
Pernille Jensdatter
1. oktober 1651 (Alder 35 år)
Datters dåbPernille Jensdatter
3. oktober 1651 (Alder 35 år)
Søns fødsel
5
Rådmand i Kerteminde Otto Jensen
1652 (Alder 36 år)
Søns dåbRådmand i Kerteminde Otto Jensen
5. november 1652 (Alder 36 år)
Erhverv
Raadmand
1653 (Alder 37 år)
Datters fødsel
6
Marie Jensdatter
1654 (Alder 38 år)
Datters dåbMarie Jensdatter
8. februar 1654 (Alder 38 år)
Køb af gravsted 1655 (Alder 39 år)
Note: Jens Madtzen erhvervede et muret gravsted i midtskibet for 120 slettedaler
Datters fødsel
7
Sidsel Jensdatter
1656 (Alder 40 år)
Datters dåbSidsel Jensdatter
7. december 1656 (Alder 40 år)
Erhverv
Ridefoged
1657 (Alder 41 år)
Søns fødsel
8
Johann Jensen
1659 (Alder 43 år)
Erhverv
Borgmester
1659 (Alder 43 år)
Søns dåbJohann Jensen
29. juli 1659 (Alder 43 år)
Datters fødsel
9
Anne Jensdatter
1660 (Alder 44 år)
Datters fødsel
10
Barbara Jensdatter
1661 (Alder 45 år)
Ejer af 1661 (Alder 45 år)
Note: Jens Madtzen overtog i 1661 en del ryttergods i Flødstrup Sogn, der i blandt 2 gårde i Risinge, der blev slået sammen. Gården blev senere udvidet til "Risinge Gods".
Datters dåbAnne Jensdatter
4. januar 1661 (Alder 45 år)
Datters dåbBarbara Jensdatter
29. november 1661 (Alder 45 år)
Nævnt i Biskop Jens Bircherods Dagbøger 7. december 1665 (Alder 49 år)
Tekst:

(1665) 7. December. Der vi spurde i Odense, at Jens Madsen Rosenberg, Borgemester i Nyborg, en fornemme Mand af braf Fornuft og Conduite, vaar af Kongl. Mayt. kaldet og beskikket til at være Borgemester her i Staden udi min Sal. Morfaders Sted, blef det alde, baade store og smaa i vor Familie, en kier Fornøyelse, at den salige Mands Bestilling med saa capabel et subjecto igien blef forsiunet

Erhverv
Borgmester
1666 (Alder 50 år)
Nævnt i Biskop Jens Bircherods Dagbøger 29. juli 1666 (Alder 50 år)
Tekst:

(1666) 29. Juli. Hos Borgemester Jens Madtzens Børn frembragde jeg og mine Sødskinde den gandske Eftermiddag. Iblandt alde de fremmede Huuse, hvilke jeg undertiiden i min Opvext besøgede, vaar der ingen mere honet og skickelig i alle Maader end deris, saasom Foreldrene vaare gudfrygtig Ærbarheds faure Exempler for de gamle, og Børnene vaare tugtig Høvidskheds Exempler for de unge

Barns ægteskabSognepræst i Guldbjerg Niels Nielsen BangPernille JensdatterVis familie
23. juli 1673 (Alder 57 år)
Tekst:

(1673) 23. Juli. Stod Sognepræstens til Guldbierg og Sandager Hr. Niels Bangs Bryllup i Odense med Pernille Jensdatter, Borgemester Jens Madtzen Rosenbergs Daatter

Barns ægteskabSognepræst i Viby Mads JensenMaren KnudsdatterVis familie
12. august 1674 (Alder 58 år)
Tekst:

(1674) 12. (22.) August Vaar jeg til Sognepræstens i Viby, Hr. Madtz Jensen Rosenbergs og hans Kieristis Maren Knudsdatters Bryllup, hvilket blef udi høyfornemme og anseenlig Forsamling giort paa Odense Raadhuus af Brudens Foreldre Borgmester Knud Knudsen og Inger Andersdatter, en af Dyd og Gudsfrykt priisværdig Qvinde

Barns ægteskabHerredsfoged i Lunde-Skam Jørgen BarchhausenMarie JensdatterVis familie
10. oktober 1675 (Alder 59 år)
Fadder 9. oktober 1678 (Alder 62 år)
Detaljer for citat: Pernille
Note: Jens er fadder for sit barnebarn Pernille, der er datter af Otto.
Søns dødsfaldSognepræst i Viby Mads Jensen
18. april 1680 (Alder 64 år)
Tekst:

(1680) 18. (28.) April Om Natten døde i Viby paa Hindtzholm af en hidsig Sprinkelfeber Hr. Mads Jensen Rosenberg, Sognepræst til samme Viby Meenighed

Søns begravelseSognepræst i Viby Mads Jensen
april 1680 (Alder 64 år)
Barns ægteskabKøbmand Søren Knudsen BallovBarbara JensdatterVis familie
1681 (Alder 65 år)

Hustrus dødsfaldPernille Ottesdatter Langemach
29. juli 1681 (Alder 65 år)
Tekst:

(1681) 29. Juli. Om Aftenen Kl. 6 døde i Odense Panelle Otthesdatter, Borgemester Jens Madsen Rosenbergs Hustrue, anno Conjugii 37

Hustrus begravelsePernille Ottesdatter Langemach
9. august 1681 (Alder 65 år)
Tekst:

(1681) 9. August. Ledsagede jeg voris Nabokonis Sal. Pernille Jens Madsens Liig til sit Hvilested i St. Knuds Kirke. M. Lodvig Stoud lagde i Liigprædiken megen Roes paa hende, dend hun og for sin Gudfrygtigheds, Dyds, og Ærbarheds Skyld, visseligen fortiente

Begravelse 7. juni 1682 (Alder 66 år)
Nævnt i Biskop Jens Bircherods Dagbøger 8. juni 1682 (Alder 66 år)
Tekst:

(1682) 8.(18.) Juni. Samme Dag blef Wilhelm Jensøn Rosenvinge, Raadmand i Odense, af Kongl. Mayt. udi Jetzehov (sic.) beskikket og forordnet til at være Borgemester i samme Odense By i afgangne Borgemester Jens Madsens Sted

Død juni 1682 (Alder 66 år)
Familie med forældre - Vis familie
far
bror
ham selv
Familie med Pernille Ottesdatter Langemach - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab:
datter
2 år
søn
3 år
datter
21 måneder
datter
15 måneder
søn
3 år
datter
3 år
datter
4 år
søn
2 år
datter
2 år
datter

Født"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Ægteskab"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Erhverv"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Erhverv"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Ejer af"En gammel Gaard i Nyborg" ved Carl Neergaard, 1902
Publikation: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1902. II Række. 17. Bind.
Foretager tilbygningNavnetræk på bygningen
Erhverv"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Køb af gravsteddanmarkskirker.natmus.dk
Erhverv"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Erhverv"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Ejer afda.wikipedia.org
Nævnt i Biskop Jens Bircherods Dagbøger"Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1707", af H. Hjorth-Nielsen i Personalhistorisk Tidsskrift, 1927
Tekst:

(1665) 7. December. Der vi spurde i Odense, at Jens Madsen Rosenberg, Borgemester i Nyborg, en fornemme Mand af braf Fornuft og Conduite, vaar af Kongl. Mayt. kaldet og beskikket til at være Borgemester her i Staden udi min Sal. Morfaders Sted, blef det alde, baade store og smaa i vor Familie, en kier Fornøyelse, at den salige Mands Bestilling med saa capabel et subjecto igien blef forsiunet

Erhvervwww.odense.dk
Nævnt i Biskop Jens Bircherods Dagbøger"Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1707", af H. Hjorth-Nielsen i Personalhistorisk Tidsskrift, 1927
Tekst:

(1666) 29. Juli. Hos Borgemester Jens Madtzens Børn frembragde jeg og mine Sødskinde den gandske Eftermiddag. Iblandt alde de fremmede Huuse, hvilke jeg undertiiden i min Opvext besøgede, vaar der ingen mere honet og skickelig i alle Maader end deris, saasom Foreldrene vaare gudfrygtig Ærbarheds faure Exempler for de gamle, og Børnene vaare tugtig Høvidskheds Exempler for de unge

FadderKirkebog/fødsel
Detaljer for citat: Pernille
NavnKirkebog/fødsel
Detaljer for citat: Kirsten
Navn"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Død"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Begravelse"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Nævnt i Biskop Jens Bircherods Dagbøger"Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1707", af H. Hjorth-Nielsen i Personalhistorisk Tidsskrift, 1928
Tekst:

(1682) 8.(18.) Juni. Samme Dag blef Wilhelm Jensøn Rosenvinge, Raadmand i Odense, af Kongl. Mayt. udi Jetzehov (sic.) beskikket og forordnet til at være Borgemester i samme Odense By i afgangne Borgemester Jens Madsens Sted

NoteClaus Rønlev
Køb af gravsted

Jens Madtzen erhvervede et muret gravsted i midtskibet for 120 slettedaler

Ejer af

Jens Madtzen overtog i 1661 en del ryttergods i Flødstrup Sogn, der i blandt 2 gårde i Risinge, der blev slået sammen. Gården blev senere udvidet til "Risinge Gods".

Fadder

Jens er fadder for sit barnebarn Pernille, der er datter af Otto.

Note

Du kan læse min beretning om Jens Madtzen her: http://www.ronlev.dk/joomla/index.php/de-gode-historier/52-borgmester-i-odense-jens-madtzen-rosenberg-1616-1682