Claus Rønlevs slægtsforskning

Jens Madtzen.jpg

Borgmester i Odense Jens MadtzenAge: 66 years16161682

Name
Borgmester i Odense Jens Madtzen
Given names
Jens
Surname
Madtzen
Name prefix
Borgmester i Odense
Citation details: Kirsten

Jens Madtzen Rosenberg

Name
Jens Madtzen Rosenberg
Given names
Jens Madtzen
Surname
Rosenberg
Birth about 1616

MarriagePernille Ottesdatter LangemachView this family
yes

Occupation
Underskriver
1639 (Age 23 years)
Occupation
Slotsskriver
1645 (Age 29 years)
Birth of a daughter
#1
Kirstine Jensdatter
1647 (Age 31 years)
Text:

Den 18 Augusti Jens Madtzens Barn Ved Naffn Kirstine Hindis Faddere var. ..... Herr Mogens Kaas, Borgemester Peter Nielsen Anders Madtzen Jomfru Else ...........

Ejer af 1647 (Age 31 years)
Publication: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1902. II Række. 17. Bind.
Christening of a daughterKirstine Jensdatter
August 18, 1647 (Age 31 years)
Text:

Den 18 Augusti Jens Madtzens Barn Ved Naffn Kirstine Hindis Faddere var. ..... Herr Mogens Kaas, Borgemester Peter Nielsen Anders Madtzen Jomfru Else ...........

Birth of a son
#2
Sognepræst i Viby Mads Jensen
1648 (Age 32 years)
Text:

Den 3 September Bleff Jens Madtzøns, Skriffver herr paa Neueborgs slotts Barn christnet och bleff kalttet Madtz hans Fattere var Dorthe Anders holtt barn til Daab Anne Niels Jensens Bertel Hansen Niels Bossen

Christening of a sonSognepræst i Viby Mads Jensen
September 3, 1648 (Age 32 years)
Text:

Den 3 September Bleff Jens Madtzøns, Skriffver herr paa Neueborgs slotts Barn christnet och bleff kalttet Madtz hans Fattere var Dorthe Anders holtt barn til Daab Anne Niels Jensens Bertel Hansen Niels Bossen

Birth of a daughter
#3
Helvig Jensdatter
1650 (Age 34 years)
Text:

Den 21 Juny Bleff Jens Madtzens Skrieffuers barn christnet och blef kald Helvig hindis fadere vare ...iertraudt Clausdatter Karren Jacob Laursis M: Hans Pris i Vindinge Mathias Bolls i Nyborgh

Foretager tilbygning 1650 (Age 34 years)
Publication: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1902. II Række. 17. Bind.
Christening of a daughterHelvig Jensdatter
June 21, 1650 (Age 34 years)
Text:

Den 21 Juny Bleff Jens Madtzens Skrieffuers barn christnet och blef kald Helvig hindis fadere vare ...iertraudt Clausdatter Karren Jacob Laursis M: Hans Pris i Vindinge Mathias Bolls i Nyborgh

Birth of a daughter
#4
Pernille Jensdatter
October 1, 1651 (Age 35 years)
Christening of a daughterPernille Jensdatter
October 3, 1651 (Age 35 years)
Birth of a son
#5
Rådmand i Kerteminde Otto Jensen
1652 (Age 36 years)
Christening of a sonRådmand i Kerteminde Otto Jensen
November 5, 1652 (Age 36 years)
Occupation
Raadmand
1653 (Age 37 years)
Birth of a daughter
#6
Marie Jensdatter
1654 (Age 38 years)
Christening of a daughterMarie Jensdatter
February 8, 1654 (Age 38 years)
Køb af gravsted 1655 (Age 39 years)
Note: Jens Madtzen erhvervede et muret gravsted i midtskibet for 120 slettedaler
Birth of a daughter
#7
Sidsel Jensdatter
1656 (Age 40 years)
Christening of a daughterSidsel Jensdatter
December 7, 1656 (Age 40 years)
Occupation
Ridefoged
1657 (Age 41 years)
Birth of a son
#8
Johann Jensen
1659 (Age 43 years)
Occupation
Borgmester
1659 (Age 43 years)
Christening of a sonJohann Jensen
July 29, 1659 (Age 43 years)
Birth of a daughter
#9
Anne Jensdatter
1660 (Age 44 years)
Birth of a daughter
#10
Barbara Jensdatter
1661 (Age 45 years)
Ejer af 1661 (Age 45 years)
Note: Jens Madtzen overtog i 1661 en del ryttergods i Flødstrup Sogn, der i blandt 2 gårde i Risinge, der blev slået sammen. Gården blev senere udvidet til "Risinge Gods".
Christening of a daughterAnne Jensdatter
January 4, 1661 (Age 45 years)
Christening of a daughterBarbara Jensdatter
November 29, 1661 (Age 45 years)
Nævnt i Biskop Jens Bircherods Dagbøger December 7, 1665 (Age 49 years)
Text:

(1665) 7. December. Der vi spurde i Odense, at Jens Madsen Rosenberg, Borgemester i Nyborg, en fornemme Mand af braf Fornuft og Conduite, vaar af Kongl. Mayt. kaldet og beskikket til at være Borgemester her i Staden udi min Sal. Morfaders Sted, blef det alde, baade store og smaa i vor Familie, en kier Fornøyelse, at den salige Mands Bestilling med saa capabel et subjecto igien blef forsiunet

Occupation
Borgmester
1666 (Age 50 years)
Nævnt i Biskop Jens Bircherods Dagbøger July 29, 1666 (Age 50 years)
Text:

(1666) 29. Juli. Hos Borgemester Jens Madtzens Børn frembragde jeg og mine Sødskinde den gandske Eftermiddag. Iblandt alde de fremmede Huuse, hvilke jeg undertiiden i min Opvext besøgede, vaar der ingen mere honet og skickelig i alle Maader end deris, saasom Foreldrene vaare gudfrygtig Ærbarheds faure Exempler for de gamle, og Børnene vaare tugtig Høvidskheds Exempler for de unge

Marriage of a childSognepræst i Guldbjerg Niels Nielsen BangPernille JensdatterView this family
July 23, 1673 (Age 57 years)
Text:

(1673) 23. Juli. Stod Sognepræstens til Guldbierg og Sandager Hr. Niels Bangs Bryllup i Odense med Pernille Jensdatter, Borgemester Jens Madtzen Rosenbergs Daatter

Marriage of a childSognepræst i Viby Mads JensenMaren KnudsdatterView this family
August 12, 1674 (Age 58 years)
Text:

(1674) 12. (22.) August Vaar jeg til Sognepræstens i Viby, Hr. Madtz Jensen Rosenbergs og hans Kieristis Maren Knudsdatters Bryllup, hvilket blef udi høyfornemme og anseenlig Forsamling giort paa Odense Raadhuus af Brudens Foreldre Borgmester Knud Knudsen og Inger Andersdatter, en af Dyd og Gudsfrykt priisværdig Qvinde

Marriage of a childHerredsfoged i Lunde-Skam Jørgen BarchhausenMarie JensdatterView this family
October 10, 1675 (Age 59 years)
Fadder October 9, 1678 (Age 62 years)
Citation details: Pernille
Note: Jens er fadder for sit barnebarn Pernille, der er datter af Otto.
Death of a sonSognepræst i Viby Mads Jensen
April 18, 1680 (Age 64 years)
Text:

(1680) 18. (28.) April Om Natten døde i Viby paa Hindtzholm af en hidsig Sprinkelfeber Hr. Mads Jensen Rosenberg, Sognepræst til samme Viby Meenighed

Burial of a sonSognepræst i Viby Mads Jensen
April 1680 (Age 64 years)
Marriage of a childKøbmand Søren Knudsen BallovBarbara JensdatterView this family
1681 (Age 65 years)

Death of a wifePernille Ottesdatter Langemach
July 29, 1681 (Age 65 years)
Text:

(1681) 29. Juli. Om Aftenen Kl. 6 døde i Odense Panelle Otthesdatter, Borgemester Jens Madsen Rosenbergs Hustrue, anno Conjugii 37

Burial of a wifePernille Ottesdatter Langemach
August 9, 1681 (Age 65 years)
Text:

(1681) 9. August. Ledsagede jeg voris Nabokonis Sal. Pernille Jens Madsens Liig til sit Hvilested i St. Knuds Kirke. M. Lodvig Stoud lagde i Liigprædiken megen Roes paa hende, dend hun og for sin Gudfrygtigheds, Dyds, og Ærbarheds Skyld, visseligen fortiente

Burial June 7, 1682 (Age 66 years)
Nævnt i Biskop Jens Bircherods Dagbøger June 8, 1682 (Age 66 years)
Text:

(1682) 8.(18.) Juni. Samme Dag blef Wilhelm Jensøn Rosenvinge, Raadmand i Odense, af Kongl. Mayt. udi Jetzehov (sic.) beskikket og forordnet til at være Borgemester i samme Odense By i afgangne Borgemester Jens Madsens Sted

Death June 1682 (Age 66 years)
Family with parents - View this family
father
brother
himself
Family with Pernille Ottesdatter Langemach - View this family
himself
wife
Marriage:
daughter
2 years
son
3 years
daughter
21 months
daughter
15 months
son
3 years
daughter
3 years
daughter
4 years
son
2 years
daughter
2 years
daughter

Birth"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Marriage"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Occupation"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Occupation"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Ejer af"En gammel Gaard i Nyborg" ved Carl Neergaard, 1902
Publication: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1902. II Række. 17. Bind.
Foretager tilbygningNavnetræk på bygningen
Occupation"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Køb af gravsteddanmarkskirker.natmus.dk
Occupation"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Occupation"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Ejer afda.wikipedia.org
Nævnt i Biskop Jens Bircherods Dagbøger"Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1707", af H. Hjorth-Nielsen i Personalhistorisk Tidsskrift, 1927
Text:

(1665) 7. December. Der vi spurde i Odense, at Jens Madsen Rosenberg, Borgemester i Nyborg, en fornemme Mand af braf Fornuft og Conduite, vaar af Kongl. Mayt. kaldet og beskikket til at være Borgemester her i Staden udi min Sal. Morfaders Sted, blef det alde, baade store og smaa i vor Familie, en kier Fornøyelse, at den salige Mands Bestilling med saa capabel et subjecto igien blef forsiunet

Occupationwww.odense.dk
Nævnt i Biskop Jens Bircherods Dagbøger"Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1707", af H. Hjorth-Nielsen i Personalhistorisk Tidsskrift, 1927
Text:

(1666) 29. Juli. Hos Borgemester Jens Madtzens Børn frembragde jeg og mine Sødskinde den gandske Eftermiddag. Iblandt alde de fremmede Huuse, hvilke jeg undertiiden i min Opvext besøgede, vaar der ingen mere honet og skickelig i alle Maader end deris, saasom Foreldrene vaare gudfrygtig Ærbarheds faure Exempler for de gamle, og Børnene vaare tugtig Høvidskheds Exempler for de unge

FadderKirkebog/fødsel
Citation details: Pernille
NameKirkebog/fødsel
Citation details: Kirsten
Name"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Death"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Burial"Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede", af Svend Larsen, 1965
Nævnt i Biskop Jens Bircherods Dagbøger"Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1707", af H. Hjorth-Nielsen i Personalhistorisk Tidsskrift, 1928
Text:

(1682) 8.(18.) Juni. Samme Dag blef Wilhelm Jensøn Rosenvinge, Raadmand i Odense, af Kongl. Mayt. udi Jetzehov (sic.) beskikket og forordnet til at være Borgemester i samme Odense By i afgangne Borgemester Jens Madsens Sted

NoteClaus Rønlev
Køb af gravsted

Jens Madtzen erhvervede et muret gravsted i midtskibet for 120 slettedaler

Ejer af

Jens Madtzen overtog i 1661 en del ryttergods i Flødstrup Sogn, der i blandt 2 gårde i Risinge, der blev slået sammen. Gården blev senere udvidet til "Risinge Gods".

Fadder

Jens er fadder for sit barnebarn Pernille, der er datter af Otto.

Note

Du kan læse min beretning om Jens Madtzen her: http://www.ronlev.dk/joomla/index.php/de-gode-historier/52-borgmester-i-odense-jens-madtzen-rosenberg-1616-1682