Claus Rønlevs slægtsforskning

Skovrider og møller Hans Hansen HviidAlder: 64 år17201784

Navn
Skovrider og møller Hans Hansen Hviid
Fornavne
Hans Hansen
Efternavn
Hviid
Navnepræfiks
Skovrider og møller
Født 1720
Tekst:

(1720) Dom: Rogate, blef Hans Hvids b. i Norup, døbt med Hanses nafn. Fadd: Niels Hansøns kone i Langsted, Hans Hansøns ibidem, Christen Christens i Skousboe, Niels Jørgensøns kone i Norup, Jacob Christens i Verninge, Anders Rasmus i Norup, Peder ........ i Verninge etc

Dåb 5. maj 1720
ÆgteskabElse Magrethe ChristophersdatterVis familie
ja

Tekst:

"18. Gaard Tersløse vejrmølle .... 1785 Peder Thomasen, fri karl. Ægter enken"

Tekst:

Hans Hansen Hviid var forrige fæster, og det må derfor være enken efter ham, Peder Thomasen gifter sig med - denne vielse fremgår af kirkebog for Tersløse:

(1785) Fredagen d: 14 Octbr: blev Ungkarl Peder Thomassen fra Stenmagle Mølle og Madame Else Margrethe Hviid i Tersløse Mølle efter copulations Brev ægteviede i Tersløse Mølle. Forlovere vare Forvalter Hviid Terslevgaard Thomas Müller i Stenmagle Mølle.

Brors dødsfaldNiels Hansen Hviid
juni 1722 (Alder 2 år)
Tekst:

(1722) Tirsdagen derefter (Dom: 4. Trin:) blev Hans Hvids Søn, Niels i Norup, begrafvet i Verninge Kirkegaard, i hans alders 7. aar og 2. maaneder

Brors begravelseNiels Hansen Hviid
30. juni 1722 (Alder 2 år)
Søsters fødselAnne Marie Hansdatter Hviid
1723 (Alder 3 år)
Tekst:

(1723) Dom: Lætare blef Hans Hvids barn i Norup døbt, med nafn, Anne Marie. fadd. Hans Andersøns Datter i Norup, Anders Rasmus ibidem, Niels ...... ibidem, Jens Mand ibidem, ....... ...... ibidem etc

Søsters dåbAnne Marie Hansdatter Hviid
7. marts 1723 (Alder 3 år)
Brors fødselNiels Hansen Hviid
1725 (Alder 5 år)
Tekst:

(1725) Samme Dag (2. Trin:) blef Hans Hvids barn i Norup døbt, med nafn Niels (faddere er fælles for flere samtidige dåb)

Brors dåbNiels Hansen Hviid
10. juni 1725 (Alder 5 år)
Brors fødselKøbmand Henning Hansen Hviid
1727 (Alder 7 år)
Tekst:

(1727) Samme Dag (Dom: 16. Trin) blef Hans Hvids barn i Norup døbt og kaldet Henning (resten er meget utydeligt) Jens Mand Anders ............... Rafn ........ Niels Jørgensøn .. alle ... Norup

Brors dåbKøbmand Henning Hansen Hviid
28. september 1727 (Alder 7 år)
Søsters fødselKaren Hansdatter Hviid
1734 (Alder 14 år)
Tekst:

(Ao 1735) Dom: p: Fest: Circumce: blev Hans Hviids Datter af Noeruppe døbt og kaldet Karen. Hans Svares Kone ibid: bar ham (det står der) til Daaben. Faddere vare Hans Svares eldste Søn. Anders Hansen og Hustrue. Hans Vestes Søn og Datter. alle af Noeruppe

Søsters dåbKaren Hansdatter Hviid
2. januar 1735 (Alder 15 år)
Mors dødMaren Hansdatter
april 1742 (Alder 22 år)
Tekst:

(Ao 1742) Mandagen d 16 april blev Hans Hviids kone i Naaruppe begrafvet i sit alders 52 aar 9 maaneder og 3 dage

Mors begravelseMaren Hansdatter
16. april 1742 (Alder 22 år)
Erhverv
Tjener i Gaarden
27. juli 1742 (Alder 22 år)
Kilde: Skifte
Detaljer for citat: Maren Hansdatter
Forældres ægteskabRytterbonde Hans HvidMagrethe NielsdatterVis familie
5. august 1743 (Alder 23 år)
Tekst:

(Ao 1743) Mandagen d 5 Aug blev Hans Hviid i Naarup og Magrethe Nielsdatter copulerede

Halvsøsters fødselMaren Hansdatter Hviid
1744 (Alder 24 år)
Tekst:

(1744) Die ...: 4... Pascha blev Hans Hviid: Datters i Naaruppe døbt og kaldet Maren Christine Christensdatter af Schousboe bar hende til Daaben. Fadere vare Niels Larsen, Johan Rasmusen Jens Nielsen Lars Larsens Barn og Niels Erichsens alle af Naaruppe

Halvsøsters dåbMaren Hansdatter Hviid
26. april 1744 (Alder 24 år)
Halvbrors fødselProprietær Christian Hansen Hviid
1746 (Alder 26 år)
Tekst:

(Ao 1746) Samme Dag (Dom 3 ...: Epiph:) blev Hans Hviids Søn af Naaruppe døbt og kaldet Christian. Christine af Sousboe bar ham til Daaben Fadere vare Mons: Lundager i Verninge Peder Sousboe Anders Rasmussen Rasmus Pedersens Kone og Jørgen Nielsen af Naaruppe

Halvbrors dåbProprietær Christian Hansen Hviid
23. januar 1746 (Alder 26 år)
Halvsøsters fødselAnna Kirstine Hansdatter Hviid
1748 (Alder 28 år)
Tekst:

(1748) d 2den Søndag i faste blev Hans Hviids Datter af Naaruppe døbt og kaldet Anna Kirstine Degnens Kone bar hende til Daaben. Faddere vare Hans Olufsøn, Niels Huusemoese, Jens V...., Hans Sca.... Datter og Niels Larsens Kone alle af Naaruppe

Halvsøsters dåbAnna Kirstine Hansdatter Hviid
10. marts 1748 (Alder 28 år)
Halvbrors fødselHans Hansen Hviid
1750 (Alder 30 år)
Tekst:

(1750) Langfredag d: 27 Mart: blev Hans Hvids Søn i Naarup døbt og kaldet Hans. Anders Rasmusens Hustrue i Naarup bar ham til daaben. Faddere vare Jens West, Niels Andersen, Herman Andersen. Niels Eriksens Kone, og Anders Hansens Kone. Alle af Naarup

Halvbrors dåbHans Hansen Hviid
27. marts 1750 (Alder 30 år)
Halvbrors fødselRasmus Hansen Hviid
1752 (Alder 32 år)
Tekst:

(1752) Samme Dag (Søndagen Trinits) blev Hans Hvids Søn af Norup døbt og kaldet Rasmus Niels Mands Kone bar ham til Daaben. Faddere vare Johan Rasmusøn, Hans Olufsøn, Jens Westen, Anders Rasmusøns Kone og Jens Nielsøns Datter, Alle af Norup

Halvbrors dåbRasmus Hansen Hviid
28. maj 1752 (Alder 32 år)
ÆgteskabMariane ChristensdatterVis familie
25. januar 1753 (Alder 33 år)
Halvsøsters fødselKaren Hansdatter Hviid
1754 (Alder 34 år)
Halvsøsters dåbKaren Hansdatter Hviid
27. oktober 1754 (Alder 34 år)
Søns fødsel
1
Søren Hviid
1755 (Alder 35 år)
Tekst:

(Fødte Ao 1755) d 19 Marty blef Sr Hans Hvids Barn af Vandfalds Mølle Christnet, og kaldet Søren; Mad: Castesøns fra Davrupgaard bar det; Fadderne Sr Henning Hvid og Sr Matths Lassen fra Nøragergaard, Sr Jens Møller af Broemølle og Jomfr Kirstine Hvid fra Nøragergaard

Søns dåbSøren Hviid
19. marts 1755 (Alder 35 år)
Fars dødRytterbonde Hans Hvid
marts 1756 (Alder 36 år)
Tekst:

(1756) Fredagen d: 12 Marty blev Hans Christensen Hviid af Naarup begravet i hans alders 72 aar

Fars begravelseRytterbonde Hans Hvid
12. marts 1756 (Alder 36 år)
Erhverv
Skytte hos landsdommer Kraft
5. april 1756 (Alder 36 år)

Kilde: Skifte
Detaljer for citat: Hans Christensen Hviid
Bopæl 5. april 1756 (Alder 36 år)
Kilde: Skifte
Detaljer for citat: Hans Christensen Hviid
Datters fødsel
2
Maren Hviid
1757 (Alder 37 år)
Tekst:

(Fødte Ao 1757) Dom: 18 post Trin blef Sr Hans Hvids Barn af Vandfalds Mølle Christnet og kaldet Maren; Jomfru Lassen ved Nørbygaard bar det, Fadderne Sr Henning Hvid og Forpagter Sr Lassen begge ved Nørbygaard, Sr Jens Rasmusøn fra Broe Mølle

Datters dåbMaren Hviid
9. oktober 1757 (Alder 37 år)
Datters dødsfaldMaren Hviid
maj 1759 (Alder 39 år)
Tekst:

(Døde Ao 1759) d: 2 Juny blef Hans Hvids Pige Barn af Vandfalds Mølle begraven, som vare 2 Aar gammel

Begravelse af datterMaren Hviid
2. juni 1759 (Alder 39 år)
Datters fødsel
3
Maren Hviid
1760 (Alder 40 år)
Tekst:

(Fødte Ao 1760) d 17 Octbr blef Sr Hans Hvids Barn af Vandfalds Mølle Christnet, og kaldet Maren; Jomfru Mariane Permin fra Tersløsegaard bar det; Faddere Sr Henning Hvid fra Katterup, Sr Lund, Christen Hvid fra Tersløse Mølle, Jens Rasmusøn fra Broe Mølle og Jomfru Hvid ved Katterup

Datters dåbMaren Hviid
17. oktober 1760 (Alder 40 år)
Datters fødsel
4
Karen Hviid
1765 (Alder 45 år)
Tekst:

(Fødte Ao 1765) d 13 Marty blef Sr Hans Hvids Barn af Vandfalds Mølle Christnet, og kaldet Karen; Jomfru Margrete Neergd. ... af Katterup bar det; Faddere Sr Weygaard af Løyes Mølle, Sr Aarup ved Katterup, Jomfru Thomsen ved Katterup og Laust Jacobsøns Kone af Uglerup

Datters dåbKaren Hviid
13. marts 1765 (Alder 45 år)
Hustrus dødsfaldMariane Christensdatter
december 1769 (Alder 49 år)
Tekst:

(Døde Ao 1769) d 23X.... blef Hans Hvids Hustru af Vandfalds Mølle: begraven, som var 48 Aar gammel

Hustrus begravelseMariane Christensdatter
23. december 1769 (Alder 49 år)
Tekst:

(Døde Ao 1769) d 23X.... blef Hans Hvids Hustru af Vandfalds Mølle: begraven, som var 48 Aar gammel

Søns fødsel
5
Hans Christian Hviid
1771 (Alder 51 år)
Tekst:

(Fødte Ao 1771) Dom inter Nat: et Circumcis Xsti Blef Hans Hvids Barn af Vandfalds Mølle Christnet og kaldt Hans Christian; Jomfru Hvid fra Tersløsegaard bar det; Faddere Forvalter Aarup fra Katterupgaard, Sr Knudsøn Gartner ved Søebyegaard Hans Christophersen fra Tersløse Mølle og Jomfru Sebytte fra Tersløsegaard

Oeders eftr 1771 (Alder 51 år)
Kilde: Oeders eftr
Tekst:

Kilde: OE-1771 Mandens navn: Hans Hvid Mandens erhverv: er Møller Mandens alder: 52 Mandens civilstand: Gift Mandens nr. ægteskab: 2 Hustrus alder: 24 Hustrus civilstand: Gift Hustrus nr. ægteskab: 1 Sogn: Sæby Herred: Løve Amt: Holbæk Indtastningsnr: C3727 Løbenr.: 131

Søns dåbHans Christian Hviid
1. januar 1772 (Alder 52 år)
Datters fødsel
6
Christiane Hviid
1773 (Alder 53 år)
Tekst:

(Fødde Ao 1773) Fest Litarias blef Sr Hans Hvids Barn af Vandfalds Mølle Christnet, og kaldet Christiane; Jomfru Christiane Hvid fra Tersløsegaard bar det; Fadderne Msr Sørensøn, Msr Koefoed og Msr Knud Hansen Søebyegaard og Søren Hvid fra Vandfalds Mølle

Datters dåbChristiane Hviid
april 1773 (Alder 53 år)
Datters dødsfaldChristiane Hviid
juli 1773 (Alder 53 år)
Tekst:

(Døde Ao 1773) d 28 July blef Sr. Hans Hvids Pigebarn af Vandfalds Mølle begraven, som var 12 Uger gammel

Begravelse af datterChristiane Hviid
28. juli 1773 (Alder 53 år)
Søns fødsel
7
Hans Christian Hviid
1776 (Alder 56 år)
Tekst:

(Fødde Ao 1776) Dom: 18 post Trin: blef Sr Hans Hvids Barn af Vandfalds Mølle Christnet, og kaldet Hans Christian: Rasmus Laursøns Kone af Burup bar det, Fadderne Hans Madsøn, Rasmus Laursøn af Burup, ..... Laursøn og Laurs Jacobsøns Kone af Uglerup og Lausr Pedersøns Kone i Løgtved

Søns dåbHans Christian Hviid
6. oktober 1776 (Alder 56 år)
Søns dødsfaldHans Christian Hviid
januar 1777 (Alder 57 år)
Tekst:

(Døde Ao 1777) Dom: 2 post Epiph: blev Sr Hans Hvids Drengebarn af Vandfalds Mølle begraven, som var 14 Uger gammel

Søns begravelseHans Christian Hviid
19. januar 1777 (Alder 57 år)
Fæster af 1777 (Alder 57 år)
Note: Fæstet overtages fra broderen Christen Hansen Hviid
Erhverv
Skovrider
februar 1784 (på dødsdagen)

Død februar 1784 (Alder 64 år)
Tekst:

(1784 Døde og Begravne) Terløse d: 9. february. Skovrider Hviid i Terløse Mølle 63 Aar

Begravelse 9. februar 1784 (Alder 64 år)
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 18. oktober 1711Verninge Kirke, Verninge, Odense, Odense, Danmark
14 måneder
storebror
4 år
storebror
Niels Hansen Hviid
Født: 1715Naarup, Verninge, Odense, Odense, Danmark
Død: juni 1722Naarup, Verninge, Odense, Odense, Danmark
3 år
storebror
4 år
ham selv
4 år
lillesøster
3 år
lillebror
3 år
lillebror
8 år
lillesøster
Faders familie med Magrethe Nielsdatter - Vis familie
far
stedmor
Ægteskab: 5. august 1743Verninge Kirke, Verninge, Odense, Odense, Danmark
17 måneder
halvsøster
3 år
halvbror
3 år
halvsøster
3 år
halvbror
3 år
halvbror
3 år
halvsøster
Familie med Mariane Christensdatter - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 25. januar 1753Tersløse Kirke, Tersløse, Merløse, Holbæk, Danmark
3 år
søn
3 år
datter
Maren Hviid
Født: 1757"Vandfalds Mølle", Sæby, Løve, Holbæk, Danmark
Død: maj 1759"Vandfalds Mølle", Sæby, Løve, Holbæk, Danmark
4 år
datter
6 år
datter
Familie med Else Magrethe Christophersdatter - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab:
søn
3 år
datter
Christiane Hviid
Født: 1773"Vandfalds Mølle", Sæby, Løve, Holbæk, Danmark
Død: juli 1773"Vandfalds Mølle", Sæby, Løve, Holbæk, Danmark
4 år
søn
Hans Christian Hviid
Født: 1776"Vandfalds Mølle", Sæby, Løve, Holbæk, Danmark
Død: januar 1777"Vandfalds Mølle", Sæby, Løve, Holbæk, Danmark

FødtKirkebog/fødsel
Tekst:

(1720) Dom: Rogate, blef Hans Hvids b. i Norup, døbt med Hanses nafn. Fadd: Niels Hansøns kone i Langsted, Hans Hansøns ibidem, Christen Christens i Skousboe, Niels Jørgensøns kone i Norup, Jacob Christens i Verninge, Anders Rasmus i Norup, Peder ........ i Verninge etc

DåbKirkebog/fødsel
Ægteskab"Fæstere og fæsteforhold under Tersløsegaard 1686-1788", af Kirsten Nørregaard
Tekst:

"18. Gaard Tersløse vejrmølle .... 1785 Peder Thomasen, fri karl. Ægter enken"

ÆgteskabClaus Rønlev
Tekst:

Hans Hansen Hviid var forrige fæster, og det må derfor være enken efter ham, Peder Thomasen gifter sig med - denne vielse fremgår af kirkebog for Tersløse:

(1785) Fredagen d: 14 Octbr: blev Ungkarl Peder Thomassen fra Stenmagle Mølle og Madame Else Margrethe Hviid i Tersløse Mølle efter copulations Brev ægteviede i Tersløse Mølle. Forlovere vare Forvalter Hviid Terslevgaard Thomas Müller i Stenmagle Mølle.

ErhvervSkifte
Detaljer for citat: Maren Hansdatter
ÆgteskabKirkebog/vielse
ErhvervSkifte
Detaljer for citat: Hans Christensen Hviid
BopælSkifte
Detaljer for citat: Hans Christensen Hviid
Oeders eftrOeders eftr
Tekst:

Kilde: OE-1771 Mandens navn: Hans Hvid Mandens erhverv: er Møller Mandens alder: 52 Mandens civilstand: Gift Mandens nr. ægteskab: 2 Hustrus alder: 24 Hustrus civilstand: Gift Hustrus nr. ægteskab: 1 Sogn: Sæby Herred: Løve Amt: Holbæk Indtastningsnr: C3727 Løbenr.: 131

Fæster af"Fæstere og fæsteforhold under Tersløsegaard 1686-1788", af Kirsten Nørregaard
ErhvervKirkebog/død
NavnKirkebog/fødsel
DødKirkebog/død
Tekst:

(1784 Døde og Begravne) Terløse d: 9. february. Skovrider Hviid i Terløse Mølle 63 Aar

BegravelseKirkebog/død
Fæster af

Fæstet overtages fra broderen Christen Hansen Hviid