Claus Rønlevs slægtsforskning

Møller Christen Hansen HviidAlder: 78 år17121790

Navn
Møller Christen Hansen Hviid
Fornavne
Christen Hansen
Efternavn
Hviid
Navnepræfiks
Møller
Født 1712
Tekst:

(1712) Dom: 26. trin: blef Hans Hvids barns daab, i Verninge Kirke publiceret, barnet heddder Christen, og var hiemme døbt: faddere ???

Dåb 1712
Fremstillet i kirke 20. november 1712
Brors fødselNiels Hansen Hviid
1715 (Alder 3 år)
Tekst:

(1715) Dom: Misericord: blef Hans Hviids barn i Norup, døbt med nafn, Niels; fadr: S. Henning Henrichsøns Datter Anne Kirstine, i Foborg, Niels Voldgaard, Hans Hansøn i Langsted, Niels Hansøn ibid:, Jens Pedersøns Kone i Norup, Niels Jørgensøn i Norup, og Mand af Foborg ved nafn Knud Rasmusøn i Vern:, Oluf Hansøns Kone i Norup

Brors dåbNiels Hansen Hviid
5. maj 1715 (Alder 3 år)
Brors fødselEjer af “Grønhøj Hovedgaard” Christen Schousboe Hansen Hviid
1717 (Alder 5 år)
Tekst:

(1717) Dom: 1. Adv: blef Hans Hvids barn i Norup, døbt med nafn, Christen Schousboe, fadd: Min Datter Anne Bering, Niels Pedersøn Lemb, fogett paa Sivboe, Niels Ogestos, forpagter paa Sivholm, Niels Jørgensøns Søn i Norup, Niels, Rasmus Pedersøns Kone i Norup, Hans Vævers kone i Norup etc

Brors dåbEjer af “Grønhøj Hovedgaard” Christen Schousboe Hansen Hviid
28. november 1717 (Alder 5 år)
Brors fødselSkovrider og møller Hans Hansen Hviid
1720 (Alder 8 år)
Tekst:

(1720) Dom: Rogate, blef Hans Hvids b. i Norup, døbt med Hanses nafn. Fadd: Niels Hansøns kone i Langsted, Hans Hansøns ibidem, Christen Christens i Skousboe, Niels Jørgensøns kone i Norup, Jacob Christens i Verninge, Anders Rasmus i Norup, Peder ........ i Verninge etc

Brors dåbSkovrider og møller Hans Hansen Hviid
5. maj 1720 (Alder 8 år)
Brors dødsfaldNiels Hansen Hviid
juni 1722 (Alder 10 år)
Tekst:

(1722) Tirsdagen derefter (Dom: 4. Trin:) blev Hans Hvids Søn, Niels i Norup, begrafvet i Verninge Kirkegaard, i hans alders 7. aar og 2. maaneder

Brors begravelseNiels Hansen Hviid
30. juni 1722 (Alder 10 år)
Søsters fødselAnne Marie Hansdatter Hviid
1723 (Alder 11 år)
Tekst:

(1723) Dom: Lætare blef Hans Hvids barn i Norup døbt, med nafn, Anne Marie. fadd. Hans Andersøns Datter i Norup, Anders Rasmus ibidem, Niels ...... ibidem, Jens Mand ibidem, ....... ...... ibidem etc

Søsters dåbAnne Marie Hansdatter Hviid
7. marts 1723 (Alder 11 år)
Brors fødselNiels Hansen Hviid
1725 (Alder 13 år)
Tekst:

(1725) Samme Dag (2. Trin:) blef Hans Hvids barn i Norup døbt, med nafn Niels (faddere er fælles for flere samtidige dåb)

Brors dåbNiels Hansen Hviid
10. juni 1725 (Alder 13 år)
Brors fødselKøbmand Henning Hansen Hviid
1727 (Alder 15 år)
Tekst:

(1727) Samme Dag (Dom: 16. Trin) blef Hans Hvids barn i Norup døbt og kaldet Henning (resten er meget utydeligt) Jens Mand Anders ............... Rafn ........ Niels Jørgensøn .. alle ... Norup

Brors dåbKøbmand Henning Hansen Hviid
28. september 1727 (Alder 15 år)
Søsters fødselKaren Hansdatter Hviid
1734 (Alder 22 år)
Tekst:

(Ao 1735) Dom: p: Fest: Circumce: blev Hans Hviids Datter af Noeruppe døbt og kaldet Karen. Hans Svares Kone ibid: bar ham (det står der) til Daaben. Faddere vare Hans Svares eldste Søn. Anders Hansen og Hustrue. Hans Vestes Søn og Datter. alle af Noeruppe

Søsters dåbKaren Hansdatter Hviid
2. januar 1735 (Alder 23 år)
Mors dødMaren Hansdatter
april 1742 (Alder 30 år)
Tekst:

(Ao 1742) Mandagen d 16 april blev Hans Hviids kone i Naaruppe begrafvet i sit alders 52 aar 9 maaneder og 3 dage

Mors begravelseMaren Hansdatter
16. april 1742 (Alder 30 år)
Erhverv
Skytte
27. juli 1742 (Alder 30 år)
Kilde: Skifte
Detaljer for citat: Maren Hansdatter
Forældres ægteskabRytterbonde Hans HvidMagrethe NielsdatterVis familie
5. august 1743 (Alder 31 år)
Tekst:

(Ao 1743) Mandagen d 5 Aug blev Hans Hviid i Naarup og Magrethe Nielsdatter copulerede

Halvsøsters fødselMaren Hansdatter Hviid
1744 (Alder 32 år)
Tekst:

(1744) Die ...: 4... Pascha blev Hans Hviid: Datters i Naaruppe døbt og kaldet Maren Christine Christensdatter af Schousboe bar hende til Daaben. Fadere vare Niels Larsen, Johan Rasmusen Jens Nielsen Lars Larsens Barn og Niels Erichsens alle af Naaruppe

Halvsøsters dåbMaren Hansdatter Hviid
26. april 1744 (Alder 32 år)
Halvbrors fødselProprietær Christian Hansen Hviid
1746 (Alder 34 år)
Tekst:

(Ao 1746) Samme Dag (Dom 3 ...: Epiph:) blev Hans Hviids Søn af Naaruppe døbt og kaldet Christian. Christine af Sousboe bar ham til Daaben Fadere vare Mons: Lundager i Verninge Peder Sousboe Anders Rasmussen Rasmus Pedersens Kone og Jørgen Nielsen af Naaruppe

Halvbrors dåbProprietær Christian Hansen Hviid
23. januar 1746 (Alder 34 år)
Halvsøsters fødselAnna Kirstine Hansdatter Hviid
1748 (Alder 36 år)
Tekst:

(1748) d 2den Søndag i faste blev Hans Hviids Datter af Naaruppe døbt og kaldet Anna Kirstine Degnens Kone bar hende til Daaben. Faddere vare Hans Olufsøn, Niels Huusemoese, Jens V...., Hans Sca.... Datter og Niels Larsens Kone alle af Naaruppe

Halvsøsters dåbAnna Kirstine Hansdatter Hviid
10. marts 1748 (Alder 36 år)
Halvbrors fødselHans Hansen Hviid
1750 (Alder 38 år)
Tekst:

(1750) Langfredag d: 27 Mart: blev Hans Hvids Søn i Naarup døbt og kaldet Hans. Anders Rasmusens Hustrue i Naarup bar ham til daaben. Faddere vare Jens West, Niels Andersen, Herman Andersen. Niels Eriksens Kone, og Anders Hansens Kone. Alle af Naarup

Halvbrors dåbHans Hansen Hviid
27. marts 1750 (Alder 38 år)
Halvbrors fødselRasmus Hansen Hviid
1752 (Alder 40 år)
Tekst:

(1752) Samme Dag (Søndagen Trinits) blev Hans Hvids Søn af Norup døbt og kaldet Rasmus Niels Mands Kone bar ham til Daaben. Faddere vare Johan Rasmusøn, Hans Olufsøn, Jens Westen, Anders Rasmusøns Kone og Jens Nielsøns Datter, Alle af Norup

Halvbrors dåbRasmus Hansen Hviid
28. maj 1752 (Alder 40 år)
Halvsøsters fødselKaren Hansdatter Hviid
1754 (Alder 42 år)
Halvsøsters dåbKaren Hansdatter Hviid
27. oktober 1754 (Alder 42 år)
Fars dødRytterbonde Hans Hvid
marts 1756 (Alder 44 år)
Tekst:

(1756) Fredagen d: 12 Marty blev Hans Christensen Hviid af Naarup begravet i hans alders 72 aar

Fars begravelseRytterbonde Hans Hvid
12. marts 1756 (Alder 44 år)
ÆgteskabMaren LarsdatterVis familie
9. april 1756 (Alder 44 år)
Tekst:

Anno 1756 d 9 Aprilis bleve Sr Christen Hviid Møller i Tersløse Mølle og Maren Lars Datter ibid: efter Kongl: allern: Copulations Brev uden foregaaende Trolovelse copulerede i Tersløse Mølle. Som Forlovere indstode Forvalter Christian Hviid på Tersløse, og Forpagter Lars Nielsen ved Tryggewelde med skriftlig Caution

Fæster af 1756 (Alder 44 år)
Note: Under Christens fæsteperiode udvides hartkornet. I 1756 var det 2.6.1.1 7/11 og i 1771 5.4.2.1. 5/11. Fæstet afstaaes til broderen Hans Hansen Hviid
Bopæl 17. oktober 1760 (Alder 48 år)
Detaljer for citat: Maren
Fadder 17. oktober 1760 (Alder 48 år)
Detaljer for citat: Maren
Note: Fadder for Maren, der er datter af Christens broder Hans
Fadder 29. januar 1764 (Alder 52 år)
Detaljer for citat: Christian Hendrich
Tekst:

Mølleren i Tersl: Mølle

Note: Fadder for Christian Hendrich, der er søn af Christens broder Christen den yngre
Oeders eftr 1771 (Alder 59 år)
Kilde: Oeders eftr
Tekst:

Kilde: OE-1771 Mandens navn: Christen Hviid Mandens erhverv: Møller og Gaardmand saavelsom de ovenmelte Mandens alder: 63 Mandens civilstand: Gift Mandens nr. ægteskab: 1 Hustrus alder: 63 Hustrus civilstand: Gift Hustrus nr. ægteskab: 1 Sogn: Tersløse Herred: Merløse Amt: Holbæk Indtastningsnr: C1482 Løbenr.: 46

Brors dødsfaldSkovrider og møller Hans Hansen Hviid
februar 1784 (Alder 72 år)
Tekst:

(1784 Døde og Begravne) Terløse d: 9. february. Skovrider Hviid i Terløse Mølle 63 Aar

Brors begravelseSkovrider og møller Hans Hansen Hviid
9. februar 1784 (Alder 72 år)
Folketælling 1. juli 1787 (Alder 75 år)
Detaljer for citat: Tersløse Bye i Tersløse Sogn ved Sorø
Tekst:

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Christen Hviid 76 Gift Manden Inderster har været Møllere underholdes af de unge møllere Maren Larsdatter 85 Gift Konen

Hustrus dødsfaldMaren Larsdatter
efter 1. juli 1787 (Alder 75 år)

Død april 1790 (Alder 78 år)
Tekst:

(1790) Onsdagen d: 21 April den gamle Møller Christen Hviid 75 Aar - ringet - Tersløse Mølle

Begravelse 21. april 1790 (Alder 78 år)
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 18. oktober 1711Verninge Kirke, Verninge, Odense, Odense, Danmark
14 måneder
ham selv
4 år
lillebror
Niels Hansen Hviid
Født: 1715Naarup, Verninge, Odense, Odense, Danmark
Død: juni 1722Naarup, Verninge, Odense, Odense, Danmark
3 år
lillebror
4 år
lillebror
4 år
lillesøster
3 år
lillebror
3 år
lillebror
8 år
lillesøster
Faders familie med Magrethe Nielsdatter - Vis familie
far
stedmor
Ægteskab: 5. august 1743Verninge Kirke, Verninge, Odense, Odense, Danmark
17 måneder
halvsøster
3 år
halvbror
3 år
halvsøster
3 år
halvbror
3 år
halvbror
3 år
halvsøster
Familie med Maren Larsdatter - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 9. april 1756"Tersløse Mølle", Tersløse, Merløse, Holbæk, Danmark

FødtKirkebog/fødsel
Tekst:

(1712) Dom: 26. trin: blef Hans Hvids barns daab, i Verninge Kirke publiceret, barnet heddder Christen, og var hiemme døbt: faddere ???

DåbKirkebog/fødsel
Fremstillet i kirkeKirkebog/fødsel
ErhvervSkifte
Detaljer for citat: Maren Hansdatter
ÆgteskabKirkebog/vielse
Tekst:

Anno 1756 d 9 Aprilis bleve Sr Christen Hviid Møller i Tersløse Mølle og Maren Lars Datter ibid: efter Kongl: allern: Copulations Brev uden foregaaende Trolovelse copulerede i Tersløse Mølle. Som Forlovere indstode Forvalter Christian Hviid på Tersløse, og Forpagter Lars Nielsen ved Tryggewelde med skriftlig Caution

Fæster af"Fæstere og fæsteforhold under Tersløsegaard 1686-1788", af Kirsten Nørregaard
BopælKirkebog/fødsel
Detaljer for citat: Maren
FadderKirkebog/fødsel
Detaljer for citat: Maren
FadderKirkebog/fødsel
Detaljer for citat: Christian Hendrich
Tekst:

Mølleren i Tersl: Mølle

Oeders eftrOeders eftr
Tekst:

Kilde: OE-1771 Mandens navn: Christen Hviid Mandens erhverv: Møller og Gaardmand saavelsom de ovenmelte Mandens alder: 63 Mandens civilstand: Gift Mandens nr. ægteskab: 1 Hustrus alder: 63 Hustrus civilstand: Gift Hustrus nr. ægteskab: 1 Sogn: Tersløse Herred: Merløse Amt: Holbæk Indtastningsnr: C1482 Løbenr.: 46

FolketællingFolketælling 1787
Detaljer for citat: Tersløse Bye i Tersløse Sogn ved Sorø
Tekst:

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Christen Hviid 76 Gift Manden Inderster har været Møllere underholdes af de unge møllere Maren Larsdatter 85 Gift Konen

NavnKirkebog/fødsel
DødKirkebog/død
Tekst:

(1790) Onsdagen d: 21 April den gamle Møller Christen Hviid 75 Aar - ringet - Tersløse Mølle

BegravelseKirkebog/død
Fæster af

Under Christens fæsteperiode udvides hartkornet. I 1756 var det 2.6.1.1 7/11 og i 1771 5.4.2.1. 5/11. Fæstet afstaaes til broderen Hans Hansen Hviid

Fadder

Fadder for Maren, der er datter af Christens broder Hans

Fadder

Fadder for Christian Hendrich, der er søn af Christens broder Christen den yngre