Claus Rønlevs slægtsforskning

Slagter og husmand Hans HansenAge: 67 years18171884

Name
Slagter og husmand Hans Hansen
Name prefix
Slagter og husmand
Given names
Hans
Surname
Hansen
Text:

Barnet: Hans Hansen

Forældrene: Huusmd og Væver Hans Jespersen og Anne Margrethe Olesdatter i Ferritzlev

Fadderne: Gaardmd Hans Salomonsen Anders Jensen og Rasmus Rasmussen og Huusmd Rasmus Rasmussen alle i Ferritzlev og Hans Smed i Rønnebye

Birth January 29, 1817
Text:

Barnet: Hans Hansen

Forældrene: Huusmd og Væver Hans Jespersen og Anne Margrethe Olesdatter i Ferritzlev

Fadderne: Gaardmd Hans Salomonsen Anders Jensen og Rasmus Rasmussen og Huusmd Rasmus Rasmussen alle i Ferritzlev og Hans Smed i Rønnebye

Hjemmedåb February 1, 1817 (Age 3 days)
Text:

Barnet: Hans Hansen

Forældrene: Huusmd og Væver Hans Jespersen og Anne Margrethe Olesdatter i Ferritzlev

Fadderne: Gaardmd Hans Salomonsen Anders Jensen og Rasmus Rasmussen og Huusmd Rasmus Rasmussen alle i Ferritzlev og Hans Smed i Rønnebye

Fremstillet i kirke March 16, 1817 (Age 46 days)
Text:

Barnet: Hans Hansen

Forældrene: Huusmd og Væver Hans Jespersen og Anne Margrethe Olesdatter i Ferritzlev

Fadderne: Gaardmd Hans Salomonsen Anders Jensen og Rasmus Rasmussen og Huusmd Rasmus Rasmussen alle i Ferritzlev og Hans Smed i Rønnebye

Death of a paternal grandfatherVæver og husfæster Jesper Pedersen
March 4, 1818 (Age 13 months)
Burial of a paternal grandfatherVæver og husfæster Jesper Pedersen
March 8, 1818 (Age 13 months)
Birth of a brotherHjulmand Niels Hansen
May 21, 1823 (Age 6 years)
Christening of a brotherHjulmand Niels Hansen
May 22, 1823 (Age 6 years)
Confirmation 1831 (Age 13 years)
Text:

Konfirmanden: Hans Hansen i Ferritzlef

Forældre: Huusmd Hans Jespersen og Hust: Anne Magrethe Olesdatter i Ferritzlef

Dom angaaende Kundskab og Opførsel: Meget vel oplyst og meget sædelig

Vaccin: af Distriktschirurg Schonemann ifl. Attest 6te Juli 1818

Death of a fatherVæver og husfæster Hans Jespersen
March 5, 1835 (Age 18 years)
Burial of a fatherVæver og husfæster Hans Jespersen
March 10, 1835 (Age 18 years)
Death of a brotherHusfæster Ole Hansen
July 12, 1843 (Age 26 years)
Cause: Brystsyge
Burial of a brotherHusfæster Ole Hansen
July 18, 1843 (Age 26 years)
Death of a brotherHusmand Jørgen Hansen
August 13, 1843 (Age 26 years)
Source: Kirkebog/død
Text:

Jørgen Hansen (Ferritslev)

Huusmand i Bjerrumhuus pa Hjadstrup Mark - Alder 32 10/12

Druknet ved Badning i en Mergelgrav paa Nislevgaards Mark. Begravet paa hæderlig Maade efter Stiftamtmandens Resolution. Herredsfogedens ....... 14 August

Burial of a brotherHusmand Jørgen Hansen
August 18, 1843 (Age 26 years)
Source: Kirkebog/død
Text:

Jørgen Hansen (Ferritslev)

Huusmand i Bjerrumhuus pa Hjadstrup Mark - Alder 32 10/12

Druknet ved Badning i en Mergelgrav paa Nislevgaards Mark. Begravet paa hæderlig Maade efter Stiftamtmandens Resolution. Herredsfogedens ....... 14 August

MarriageMaren JørgensdatterView this family
January 6, 1844 (Age 26 years)
Text:

Ungkarl, Huusmand Hans Hansen (Ferritslev) 25 10/12 Aar, vacc: 6 Juli 1818 af Districtschirurg Schønemann i Nyborg

Huusmands=Enke Maren Jørgensdatt Næraae i Bjerrumhuus under Hjadstrup Bye 30 11/12 Aar, vacc: 6 September 1814 af Degn Jensen i Næraae

Forloverne: Brudens Fader Huusmand Jørgen Larsen Otterup Mark og Boelsmand Hans Rasmussen Brandsbye Mark

Givt med sin Broders Enke. Bevilling hertil af 26 August 1843. Erlagt 2 Sk til (resten er utydeligt)

Fæster af July 18, 1844 (Age 27 years)
Text:

Fæstebrev

Til Hans Hansen paa Bjerrehuset i Hjadstrup Sogn.

Jeg Christian de Sehestedt Juel Stamherre til Raunholt, Hellerup og Nislevgaard, Hans Kongelige Majesteets Kammerherre og Ritmester, Ridder af Guelphe Ordenen (red.: fra Hannover).

Giør vitterligt: At have stedet og fæstet ligesom jeg og herved steder og fæster til Hans Hansen af Ferritslef, det saakaldte Bjerrehuus paa Hjadstrup Mark i Hjadstrup Sogn under Nislevgaards Gods, som afdøde Jørgen Pedersens Enke sidst havde i Fæste; hvilket Huus med tilliggende Jordlod og Have hvis ufri Ager og Enge Hartkorn ny Matrikul er 2 Skpr: 2 Fk. 1½ Alb, bemeldte Hans Hansen og Kone deres Livstid maa nyde, bruge og i Fæste erholde paa efterskrevne Vilkaar:

 1. At han ligesom Selveieren svarer Bankrente, samt udreder alle Kongelige Skatter og Afgivter, dele den efter forhen gieldende Matrikuls Hartkorn beregnede gamle Skat, dele den øvrige Deel af Landskatten, ligesom alle andre paa Hartkornet hvilende Afgivter og Præstationer efter det ny Matrikuls Hartkorn, det være sig hvilket somhelst Navn de maatte have, som nu eller i Fremtiden paabydes, og uden at nyde den ved Ford: 15 April 1818 og 24 Juni 1840 tilstaaende Godtgiørelse i Landskatten.
 2. I aarlig Landgildepenge til hvert Aars Mortensdag svares 8 Rbdlr: skriver Otte Rigsbankdalers Sølv.
 3. Fæsteren forretter aarlig til Nislevgaard 16 skriver Segsten Arbeidsdage, til hvilken Tid og til hvad slags Arbeide samme maatte fordre, samt paa egen Kost og med egne Redskaber. Naar Dagene ikke forlanges betales 16 ß for Dagen.
 4. Fæsteren forretter aarlig 2 Dage paa Klapjagt og Bevogten naar forlanges.
 5. Af den Summa hvorsom Husets Bygninger ere eller herefter maatte blive forsikret i Landets almindelige Brandkasse, betaler Fæsteren den aarlige Kontingent, ligesom han og udreder til Branddirektøren og Taxationsmanden de i Anledning Husets Omassurering medgaaende Udgivter.
 6. Kornloden haver Fæster at dyrke forsvarlig, og Husets Bygninger fremdeles at holde i god Stand vedlige, saaledes at samme i sin Tid kan afleveres, overensstemmende med vedhæftede Syns og Overleveringsforretning.
 7. De i anledning af Fæstebrevets Udstedelse og Synsforretningens Afholdelse medgaaende Bekostninger udredes af Fæsteren.
 8. Fæsteren må ikke uden Stamhuusbesidderens Tilladelse indtage Indsiddere (red.: lejere). Iøvrigt haver Fæsteren at rette sig efter Hans Kongelige Maiestets Love og Anordninger, og er mig som hans Herskab, eller i min Fraværelse min holdende Fuldmægtig; hørig og lydig, alt under dette hans Fæste Fortabelse og anden vilkaarlig Straf efter Omstændighederne. Indfæstningen er betalt med 200 Rbdlr skriver to hundrede Rigsbankdalers Sedler. Efter Ford: 24 Juni 1840 § 17 bemærkes, at Gammelskatten beløber 2 Rbdlr 40 ß Sølv. Dete til Bekræftelse under min Haand og Segl:

  Raunholt den 18 Juli 1844 Sehested Juel (L:S:J:)

Læst i Lunde og Skam Herreders Ret den 30. juli 1844 og indført i Skiøde og Panteprotokollen No 10 Folio 671 Regstr 4/102 Chr. v. Jessen

Ligelydende Original Fæstebrev med vedhæftede Synsforretning modtaget, hvis Bestemmelser jeg i enhver Henseende forpligter mig paa det nøiagtigste at efterleve.

Bjerrehuus den 25 Septr 1844 Hans Hansen Til Vitterlighed Beering Christian Hansen

Census February 1, 1845 (Age 28 years)
Citation details: Et Huus, Hjadstrup
Text:

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Hansen 28 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod Roldsted S., Svendborg A. Maren Jørgensdatter 32 Gift Hans Kone [Hans Hansen] Næraae S., Odense A. Lars Jørgensen 10 Ugift "Hendes eget, hans Stedbarn" [Hans Hansen] Otterup S., Odense A. Abbelone Marie Jørgensen 3 Ugift "Hendes eget, hans Stedbarn" [Hans Hansen] Otterup S., Odense A

Birth of a daughter
#1
Karen Hansen Hartsberg
March 15, 1845 (Age 28 years)
Christening of a daughterKaren Hansen Hartsberg
April 14, 1845 (Age 28 years)
Birth of a daughter
#2
Abbelone Marie Hansen Hartsberg
April 3, 1847 (Age 30 years)
Christening of a daughterAbbelone Marie Hansen Hartsberg
May 23, 1847 (Age 30 years)
Birth of a son
#3
Jørgen Hansen Hartsberg
May 9, 1849 (Age 32 years)
Text:

Barnet: Jørgen Hansen Hartsberg (Bjerrumhuus under Hjadstrup Bye) Vacc: 13/6 51 af Samme (= Esbensen)

Forældrene: Huusmand Hans Hansen og Hustr. Maren Jørgensd af Bjerrumhuus under Hjadstrup

Fadderne: Huusmand Hans Olsens Datter Anne Margrethe af Otterup Mark, Testes. Huusmand Rasmus Hansen, Erik Andersen af Brandsbye og Ungkarl Rasmus Jørgensen af Hasmark Mark

Christening of a sonJørgen Hansen Hartsberg
July 29, 1849 (Age 32 years)
Text:

Barnet: Jørgen Hansen Hartsberg (Bjerrumhuus under Hjadstrup Bye) Vacc: 13/6 51 af Samme (= Esbensen)

Forældrene: Huusmand Hans Hansen og Hustr. Maren Jørgensd af Bjerrumhuus under Hjadstrup

Fadderne: Huusmand Hans Olsens Datter Anne Margrethe af Otterup Mark, Testes. Huusmand Rasmus Hansen, Erik Andersen af Brandsbye og Ungkarl Rasmus Jørgensen af Hasmark Mark

Census February 1, 1850 (Age 33 years)
Citation details: Et Huus, Hjadstrup
Text:

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Hansen 34 Gift Huusmd., lever af sin Jordlod, Huusmand Ferritslev Sogn Maren Jørgensdatter 37 Gift Hans Kone [Hans Hansen] Næraae Sogn Jørgen Hansen Hartsberg 1 Ugift Barn [Hans Hansen] Her i Sognet Abbelone Marie Hartsberg 3 Ugift Barn [Hans Hansen] Her i Sognet Karen Hartsberg 5 Ugift Barn [Hans Hansen] Her i Sognet Anne Margrethe Olsdatter 76 Enke(mand) Moder [Hans Hansen] Herrested Sogn

Fadder July 7, 1850 (Age 33 years)
Text:

Barnet: Rasmus Nielsen

Forældrene: Hmd og Hjulmand Niels Hansen og Hst Johanne Marie Rasmus. Hjorslev

Fadderne: Pigen Abelone Marie Nielsen, Hjorslev. Hmd Hans Hansen, Hjadstrup Gmd Jens Rasmusen Ællinge Paarup Gmd Erik Rasmusen Hjorslev

Note: Hans er fadder for Rasmus, der er søn af Hans' broder Niels
Birth of a son
#4
Hans Hansen Hartsberg
February 7, 1851 (Age 34 years)
Christening of a sonHans Hansen Hartsberg
May 11, 1851 (Age 34 years)
Birth of a son
#5
Daglejer og husmand Rasmus Hansen Hartsberg
March 20, 1853 (Age 36 years)
Christening of a sonDaglejer og husmand Rasmus Hansen Hartsberg
May 22, 1853 (Age 36 years)
Death of a sonHans Hansen Hartsberg
June 24, 1853 (Age 36 years)
Burial of a sonHans Hansen Hartsberg
June 29, 1853 (Age 36 years)
Census February 1, 1855 (Age 38 years)
Citation details: Et Huus, Hjadstrup
Text:

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Hansen 39 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod, Huusfader Rolfsted Sogn, Svendborg Amt Maren Jørgensdatter 42 Gift Hans Kone [Hans Hansen] Otterup Sogn, Odense Amt Jørgen Hansen Hartsberg 6 Ugift Barn [Hans Hansen] Her i Sognet Rasmus Hansen Hartsberg 2 Ugift Barn [Hans Hansen] Her i Sognet Karen Hansen Hartsberg 10 Ugift Barn [Hans Hansen] Her i Sognet Abbelone Marie Hansen Hartsberg 8 Ugift Barn [Hans Hansen] Her i Sognet Anne Margrethe Olsdatter 82 Enke Huusfaderens Moder [Hans Hansen], Almisselem Herrested Sogn, Svendborg Amt

Birth of a son
#6
Arbejdsmand Hans Christian Hansen Hartsberg
August 25, 1855 (Age 38 years)
Text:

Barnet:Hans Christian Hansen Hartsberg (af Hjadstrup Mark ..................)

Forældrene: Huusfæster Hans Hansen og Hustru Maren Jørgensdatter af Hjadstrup Mark Bjerumhuus 42 7/12 Aar

Fadderne: Huusmand Anders Jensens Datter Marie Kirstine Andersd. Forberg af Brandsby Mark. Testes Ungkarl Lars Jørgensen paa Nislefgaard, Huusmand Morten Nielsen ........... Jørgen Christensen, Dannebmd. af Hjadstrup ..

Christening of a sonArbejdsmand Hans Christian Hansen Hartsberg
December 2, 1855 (Age 38 years)
Text:

Barnet:Hans Christian Hansen Hartsberg (af Hjadstrup Mark ..................)

Forældrene: Huusfæster Hans Hansen og Hustru Maren Jørgensdatter af Hjadstrup Mark Bjerumhuus 42 7/12 Aar

Fadderne: Huusmand Anders Jensens Datter Marie Kirstine Andersd. Forberg af Brandsby Mark. Testes Ungkarl Lars Jørgensen paa Nislefgaard, Huusmand Morten Nielsen ........... Jørgen Christensen, Dannebmd. af Hjadstrup ..

Death of a motherAnne Margrethe Olsdatter
December 2, 1857 (Age 40 years)
Cause: Alderdom
Burial of a motherAnne Margrethe Olsdatter
December 11, 1857 (Age 40 years)
Census February 1, 1860 (Age 43 years)
Citation details: Et Huus, Hjadstrup
Text:

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Hansen 44 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod, Huusfader Rolfsted Sogn, Svendborg Amt Maren Jørgensdatter 47 Gift Hans Kone [Hans Hansen] Otterup Sogn, Odense Amt Karen Hansen Hartsberg 15 Ugift Barn [Hans Hansen] Her i Sognet Abbelone Marie Hansen Hartsberg 13 Ugift Barn[Hans Hansen] Her i Sognet Jørgen Hansen Hartsberg 11 Ugift Barn[Hans Hansen] Her i Sognet Rasmus Hansen Hartsberg 7 Ugift Barn[Hans Hansen] Her i Sognet Hans Hansen Hartsberg 4 Ugift Barn[Hans Hansen] Her i Sognet Jørgen Larsen 2 Ugift Et Pleiebarn[Hans Hansen] Otterup Sogn, Odense Amt

Death of a daughterAbbelone Marie Hansen Hartsberg
August 2, 1860 (Age 43 years)
Cause: Tyfus
Source: Kirkebog/død
Text:

Abbelone Marie Hansen Hartsberg af Hjadstrup Marks Bjerrumhuus

En Datter af Huusfæster Hans Hansen af Hjadstrup Marks Bjerrumhuus

Alder: 13 4/12

Dødsaarsag: Thyphus

Burial of a daughterAbbelone Marie Hansen Hartsberg
August 5, 1860 (Age 43 years)
Source: Kirkebog/død
Text:

Abbelone Marie Hansen Hartsberg af Hjadstrup Marks Bjerrumhuus

En Datter af Huusfæster Hans Hansen af Hjadstrup Marks Bjerrumhuus

Alder: 13 4/12

Dødsaarsag: Thyphus

Death of a wifeMaren Jørgensdatter
November 17, 1863 (Age 46 years)
Cause: Vattersot
Source: Kirkebog/død
Text:

Maren Jørgensdatter (Næraa) af Hjadstrup Mark - Huusmand Hans Hansens Kone af Hjadstrup Mark Bjerrumhuus - Alder 50 9/12 - Vattersot

Burial of a wifeMaren Jørgensdatter
November 23, 1863 (Age 46 years)
Source: Kirkebog/død
Text:

Maren Jørgensdatter (Næraa) af Hjadstrup Mark - Huusmand Hans Hansens Kone af Hjadstrup Mark Bjerrumhuus - Alder 50 9/12 - Vattersot

MarriageHusejerske Anne Sofie Birgitte Hansine JohansenView this family
July 2, 1864 (Age 47 years)
Text:

Enkemand Hans Hansen (Ferritslev) af Hjadstrup Mark (Bjerrumhuus) 47 5/12 Aar vacc: af Districtschirurg Schøneman den 29 Juni 1818

Pige Ane Sophie Birgitte Hansine Johansen (Otterup Sogn) 27 9/12 Aar, vacc: 6 Nov: 1850 af siden afdøde Districtslæge Dr Esbensen i Odense

Forloverne: Brudgommens Broder Hjulmand Niels Hansen af Hjorslev og Brudens Broder Indsidder Anders Johansen af Beldringe

Birth of a son
#7
Marius Hansen Hartsberg
December 29, 1864 (Age 47 years)
Text:

Mads Hansen Hartsberg og Tvillingbroder Marius Hansen Hartsberg, Bjerrumhuus, Hjadstrup Mark

Forældrene: Huusmand Hans Hansen og Hustru Anne Sophie Birgitte Hansine Johansen af Bjerrumhuus, Hjadstrup Mark

Faddere: Ved deres Hjemmedaab bæres De af Slagter Anders Sørensens Kone Maren Jacobsen af Brandsby; Testes Børnenes Forældre og Gjordemoder .....: Petersen af Otterup

Moderen introduceret 1ste Sø i Fasten: 5te Marts 1865

Birth of a son
#8
Mads Hansen Hartsberg
December 29, 1864 (Age 47 years)
Text:

Mads Hansen Hartsberg og Tvillingbroder Marius Hansen Hartsberg, Bjerrumhuus, Hjadstrup Mark

Forældrene: Huusmand Hans Hansen og Hustru Anne Sophie Birgitte Hansine Johansen af Bjerrumhuus, Hjadstrup Mark

Faddere: Ved deres Hjemmedaab bæres De af Slagter Anders Sørensens Kone Maren Jacobsen af Brandsby; Testes Børnenes Forældre og Gjordemoder .....: Petersen af Otterup

Moderen introduceret 1ste Sø i Fasten: 5te Marts 1865

Death of a sonMarius Hansen Hartsberg
December 29, 1864 (Age 47 years)
Death of a sonMads Hansen Hartsberg
December 29, 1864 (Age 47 years)
Christening of a sonMarius Hansen Hartsberg
December 29, 1864 (Age 47 years)
Text:

Mads Hansen Hartsberg og Tvillingbroder Marius Hansen Hartsberg, Bjerrumhuus, Hjadstrup Mark

Forældrene: Huusmand Hans Hansen og Hustru Anne Sophie Birgitte Hansine Johansen af Bjerrumhuus, Hjadstrup Mark

Faddere: Ved deres Hjemmedaab bæres De af Slagter Anders Sørensens Kone Maren Jacobsen af Brandsby; Testes Børnenes Forældre og Gjordemoder .....: Petersen af Otterup

Moderen introduceret 1ste Sø i Fasten: 5te Marts 1865

Christening of a sonMads Hansen Hartsberg
December 29, 1864 (Age 47 years)
Text:

Mads Hansen Hartsberg og Tvillingbroder Marius Hansen Hartsberg, Bjerrumhuus, Hjadstrup Mark

Forældrene: Huusmand Hans Hansen og Hustru Anne Sophie Birgitte Hansine Johansen af Bjerrumhuus, Hjadstrup Mark

Faddere: Ved deres Hjemmedaab bæres De af Slagter Anders Sørensens Kone Maren Jacobsen af Brandsby; Testes Børnenes Forældre og Gjordemoder .....: Petersen af Otterup

Moderen introduceret 1ste Sø i Fasten: 5te Marts 1865

Burial of a sonMarius Hansen Hartsberg
January 4, 1865 (Age 47 years)
Burial of a sonMads Hansen Hartsberg
January 4, 1865 (Age 47 years)
Birth of a son
#9
Kusk Christian Hansen Hartsberg
March 13, 1867 (Age 50 years)
Text:

Christian Hansen Hartsberg. (Hjadstrup .. Bjerrumhuus) Vacc. 28/6 67 af Reumert

Forældrene: Huusmand Hans Hansen og Hustru Anne Sophie Birgitte Hansen Johansen af Hjadstrup Mark

Fadderne: Pigen Martine Christensen tj i Ørritslev Scheby Sogn; Huusmand Niels Hansen af Hjorslev, Slagter Anders Sørensen af Brandsby. Anders Johansen af Lunde

Christening of a sonKusk Christian Hansen Hartsberg
May 5, 1867 (Age 50 years)
Text:

Christian Hansen Hartsberg. (Hjadstrup .. Bjerrumhuus) Vacc. 28/6 67 af Reumert

Forældrene: Huusmand Hans Hansen og Hustru Anne Sophie Birgitte Hansen Johansen af Hjadstrup Mark

Fadderne: Pigen Martine Christensen tj i Ørritslev Scheby Sogn; Huusmand Niels Hansen af Hjorslev, Slagter Anders Sørensen af Brandsby. Anders Johansen af Lunde

Census February 1, 1870 (Age 53 years)
Note: Jordbruger
Marriage of a childJørgen Hansen HartsbergKaren Marie Jensdatter EgdalView this family
September 20, 1876 (Age 59 years)
Text:

Ungkarl Jørgen Hansen Hartzberg, 27 Aar, født 9 Marts 1849 i Hjadstrup, tjenende i Lumby.

Pigen Karen Marie Jensdatter Eegdal i Ø. Lunde 39 Aar, født i Hjadstrup 21 Marts 1837

Forloverne: Niels Hansen Øster Lunde Hmd. Hans Hansen Hjadstrup Mark

Forlover September 20, 1876 (Age 59 years)
Text:

Ungkarl Jørgen Hansen Hartzberg, 27 Aar, født 9 Marts 1849 i Hjadstrup, tjenende i Lumby.

Pigen Karen Marie Jensdatter Eegdal i Ø. Lunde 39 Aar, født i Hjadstrup 21 Marts 1837

Forloverne: Niels Hansen Øster Lunde Hmd. Hans Hansen Hjadstrup Mark

Note: Hans er forlover for sin søn Jørgen
Marriage of a childDaglejer og husmand Rasmus Hansen HartsbergAne Kirstine ValentinsenView this family
November 4, 1876 (Age 59 years)
Source: Kirkebog/død
Citation details: Rasmus
Text:

Rasmus Hansen Hartsberg

Aldersrentenydende fhv. Arbejdsmand og Husejer Odense Tesdorphsvej 30, 1. Født i Bjerrumhus, Hjadstrup Mark og Sogn Odense Amt 1853 20 Marts. Søn af Husmand Hans Hansen og Hustru Maren f. Jørgensen. Enkemand efter Ane Kirstine f. Vallentinsen til hvem han viedes i Norup Kirke 1876. 4. November og som døde 1923. 6. April paa Paarup Mark, Paarup Sogn. deres sidste fælles Bopæl

Attest af 23. Januar 1935 fra Odense Købstads Skifteret

Birth of a daughter
#10
Maren Sofie Hansen
July 18, 1879 (Age 62 years)
Citation details: Kirkebog for Hjadstrup
Text:

Barnets navn: Maren Sofie Hansen

Forældrene: Husmand Hans Hansen og Hustru Anne Sofie Birgitte Hansine Johansen af Hjadstrup Mark

Fadderne: Barnets Søster, Pigen Karen Hansen tj. i Lunde bar ham. Faddere: Slagter Hans Rasmussens Hustru i Brandsby, Slagter Hans Rasmussen i Brandsby, Barnets Brødre: Ungkarl Hans Christian Hansen tj. i Torup og ..... Jørgen Hansen i Lunde

Christening of a daughterMaren Sofie Hansen
September 28, 1879 (Age 62 years)
Citation details: Kirkebog for Hjadstrup
Text:

Barnets navn: Maren Sofie Hansen

Forældrene: Husmand Hans Hansen og Hustru Anne Sofie Birgitte Hansine Johansen af Hjadstrup Mark

Fadderne: Barnets Søster, Pigen Karen Hansen tj. i Lunde bar ham. Faddere: Slagter Hans Rasmussens Hustru i Brandsby, Slagter Hans Rasmussen i Brandsby, Barnets Brødre: Ungkarl Hans Christian Hansen tj. i Torup og ..... Jørgen Hansen i Lunde

Marriage of a childArbejdsmand Hans Christian Hansen HartsbergMette Marie JensenView this family
December 20, 1879 (Age 62 years)
Text:

Ungkarl Hans Kristian Hansen i Thorup her i Sognet 24½ Aar

Pigen Mette Marie Jensen af Thorup 24½ Aar

Forloverne: Husmand Jørgen Hansen af Lunde og Gaardbestyrer Hans Hansen i Thorup

Census February 1, 1880 (Age 63 years)
Citation details: Et Hus, Hjadstrup By, Hjadstrup
Text:

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Hansen 63 Gift Husfader, Jordbruger Rolfsted Sogn, Odense Amt Anne Sofie Birgitte Hansine Johansen 43 Gift Hans Hustru [Hans hansen] Otterup Sogn, Odense Amt Kristian Hansen Hartsberg 12 Ugift Barn [Hans hansen] Hjadstrup Sogn, Odense Amt Marie Sofie Hansen Hartsberg Under 1 Ugift Barn [Hans hansen] Hjadstrup Sogn, Odense Amt

Marriage of a childMurermester Peder KnudsenKaren Hansen HartsbergView this family
April 20, 1883 (Age 66 years)
Marriage of a childJørgen Hansen HartsbergAnne Kirstine SørensenView this family
May 7, 1883 (Age 66 years)
Text:

Enkemand Husmand Jørgen Hansen af Øster Lunde, 34 Aar

Pigen Ane Katrine Sørensen af Østrup Mark 32 Aar

Forlover: Hmd. Ole Jørgensen af Hjadstrup og Daglejer Anders Hansen af Østrup Mark

Occupation
Husmand og Slagter
October 27, 1884 (on the date of death)

Source: Kirkebog/død
Citation details: Anne Sofie Birgitte Hansine Johansen
Text:

Ane Sophie Birgitte Hansine Johansen

Aftægtsenke efter afdøde Husmand og Slagter Hans Hansen af Hjadstrup Mark og Sogn, boende hos Svigersønnen Husmand Niels Jørgen Christian Nielsen, Hjorslev, Otterup Sogn. Datter af Maren Andersdatter og udlagt Barnefader Johan Frederiksen, Sidste fælles Bopæl var Hjadstrup Mark og Sogn.

84 Aar f. 1836, d. 1. September

Death October 27, 1884 (Age 67 years)
Cause of death: Brystsvaghed
Probate October 28, 1884 (1 day after death)
Text:

No. 127 1884/85 1884 Torsdag 28 Oktober anmeldtes, at Husmand af Bjerrrumhuset i Hjadstrup Sogn Hans Hansen g.d. er afg. ved Døden 68 Aar gl. Enken Anna Sofie Birgitte Hansine Johansen ønsker at blive hensiddende i uskiftet Bo med fællesbørn.

Burial November 3, 1884 (7 days after death)
Source: Kirkebog/død
Text:

Hans Hansen - Husmand på Hjadstrup Mark, gift - 67 8/12 Aar - Brystsvaghed

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: October 31, 1806Rolsted Kirke, Rolsted, Aasum, Odense, Danmark
7 months
elder brother
Husfæster Ole Hansen
Birth: May 27, 1807Ferritslev, Rolsted, Aasum, Odense, Danmark
Death: July 12, 1843Ferritslev, Rolsted, Aasum, Odense, Danmark
3 years
elder brother
2 years
elder sister
Karen Hansdatter
Birth: March 28, 1813Ferritslev, Rolsted, Aasum, Odense, Danmark
Death: March 27, 1814Ferritslev, Rolsted, Aasum, Odense, Danmark
4 years
himself
6 years
younger brother
Family with Maren Jørgensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: January 6, 1844Hjadstrup Kirke, Hjadstrup, Lunde, Odense, Danmark
14 months
daughter
Karen Hansen Hartsberg
Birth: March 15, 1845"Bjerrumhus", Hjadstrup, Lunde, Odense, Danmark
Death: December 26, 1921Øster Lunde, Lunde, Lunde, Odense, Danmark
2 years
daughter
Abbelone Marie Hansen Hartsberg
Birth: April 3, 1847"Bjerrumhus", Hjadstrup, Lunde, Odense, Danmark
Death: August 2, 1860"Bjerrumhus", Hjadstrup, Lunde, Odense, Danmark
2 years
son
21 months
son
Hans Hansen Hartsberg
Birth: February 7, 1851"Bjerrumhus", Hjadstrup, Lunde, Odense, Danmark
Death: June 24, 1853Bjerrum, Hjadstrup, Lunde, Odense, Danmark
2 years
son
2 years
son
Family with Husejerske Anne Sofie Birgitte Hansine Johansen - View this family
himself
wife
Marriage: July 2, 1864Hjadstrup Kirke, Hjadstrup, Lunde, Odense, Danmark
6 months
son
Marius Hansen Hartsberg
Birth: December 29, 1864"Bjerrumhus", Hjadstrup, Lunde, Odense, Danmark
Death: December 29, 1864"Bjerrumhus", Hjadstrup, Lunde, Odense, Danmark
son
Mads Hansen Hartsberg
Birth: December 29, 1864"Bjerrumhus", Hjadstrup, Lunde, Odense, Danmark
Death: December 29, 1864"Bjerrumhus", Hjadstrup, Lunde, Odense, Danmark
2 years
son
12 years
daughter
Husmand Jørgen Hansen + Maren Jørgensdatter - View this family
elder brother
wife
Marriage: November 28, 1834Norup Kirke, Norup, Lunde, Odense, Danmark
3 months
nephew
8 years
niece
Abelone Marie Jørgensen
Birth: January 29, 1843Otterup, Lunde, Odense, Danmark
Death: March 27, 1845"Bjerrumhus", Hjadstrup, Lunde, Odense, Danmark

BirthKirkebog/fødsel
Text:

Barnet: Hans Hansen

Forældrene: Huusmd og Væver Hans Jespersen og Anne Margrethe Olesdatter i Ferritzlev

Fadderne: Gaardmd Hans Salomonsen Anders Jensen og Rasmus Rasmussen og Huusmd Rasmus Rasmussen alle i Ferritzlev og Hans Smed i Rønnebye

HjemmedåbKirkebog/fødsel
Text:

Barnet: Hans Hansen

Forældrene: Huusmd og Væver Hans Jespersen og Anne Margrethe Olesdatter i Ferritzlev

Fadderne: Gaardmd Hans Salomonsen Anders Jensen og Rasmus Rasmussen og Huusmd Rasmus Rasmussen alle i Ferritzlev og Hans Smed i Rønnebye

Fremstillet i kirkeKirkebog/fødsel
Text:

Barnet: Hans Hansen

Forældrene: Huusmd og Væver Hans Jespersen og Anne Margrethe Olesdatter i Ferritzlev

Fadderne: Gaardmd Hans Salomonsen Anders Jensen og Rasmus Rasmussen og Huusmd Rasmus Rasmussen alle i Ferritzlev og Hans Smed i Rønnebye

ConfirmationKirkebog/konfirmation
Text:

Konfirmanden: Hans Hansen i Ferritzlef

Forældre: Huusmd Hans Jespersen og Hust: Anne Magrethe Olesdatter i Ferritzlef

Dom angaaende Kundskab og Opførsel: Meget vel oplyst og meget sædelig

Vaccin: af Distriktschirurg Schonemann ifl. Attest 6te Juli 1818

MarriageKirkebog/vielse
Text:

Ungkarl, Huusmand Hans Hansen (Ferritslev) 25 10/12 Aar, vacc: 6 Juli 1818 af Districtschirurg Schønemann i Nyborg

Huusmands=Enke Maren Jørgensdatt Næraae i Bjerrumhuus under Hjadstrup Bye 30 11/12 Aar, vacc: 6 September 1814 af Degn Jensen i Næraae

Forloverne: Brudens Fader Huusmand Jørgen Larsen Otterup Mark og Boelsmand Hans Rasmussen Brandsbye Mark

Givt med sin Broders Enke. Bevilling hertil af 26 August 1843. Erlagt 2 Sk til (resten er utydeligt)

Fæster afFæsteprotokol på Family Search
Text:

Fæstebrev

Til Hans Hansen paa Bjerrehuset i Hjadstrup Sogn.

Jeg Christian de Sehestedt Juel Stamherre til Raunholt, Hellerup og Nislevgaard, Hans Kongelige Majesteets Kammerherre og Ritmester, Ridder af Guelphe Ordenen (red.: fra Hannover).

Giør vitterligt: At have stedet og fæstet ligesom jeg og herved steder og fæster til Hans Hansen af Ferritslef, det saakaldte Bjerrehuus paa Hjadstrup Mark i Hjadstrup Sogn under Nislevgaards Gods, som afdøde Jørgen Pedersens Enke sidst havde i Fæste; hvilket Huus med tilliggende Jordlod og Have hvis ufri Ager og Enge Hartkorn ny Matrikul er 2 Skpr: 2 Fk. 1½ Alb, bemeldte Hans Hansen og Kone deres Livstid maa nyde, bruge og i Fæste erholde paa efterskrevne Vilkaar:

 1. At han ligesom Selveieren svarer Bankrente, samt udreder alle Kongelige Skatter og Afgivter, dele den efter forhen gieldende Matrikuls Hartkorn beregnede gamle Skat, dele den øvrige Deel af Landskatten, ligesom alle andre paa Hartkornet hvilende Afgivter og Præstationer efter det ny Matrikuls Hartkorn, det være sig hvilket somhelst Navn de maatte have, som nu eller i Fremtiden paabydes, og uden at nyde den ved Ford: 15 April 1818 og 24 Juni 1840 tilstaaende Godtgiørelse i Landskatten.
 2. I aarlig Landgildepenge til hvert Aars Mortensdag svares 8 Rbdlr: skriver Otte Rigsbankdalers Sølv.
 3. Fæsteren forretter aarlig til Nislevgaard 16 skriver Segsten Arbeidsdage, til hvilken Tid og til hvad slags Arbeide samme maatte fordre, samt paa egen Kost og med egne Redskaber. Naar Dagene ikke forlanges betales 16 ß for Dagen.
 4. Fæsteren forretter aarlig 2 Dage paa Klapjagt og Bevogten naar forlanges.
 5. Af den Summa hvorsom Husets Bygninger ere eller herefter maatte blive forsikret i Landets almindelige Brandkasse, betaler Fæsteren den aarlige Kontingent, ligesom han og udreder til Branddirektøren og Taxationsmanden de i Anledning Husets Omassurering medgaaende Udgivter.
 6. Kornloden haver Fæster at dyrke forsvarlig, og Husets Bygninger fremdeles at holde i god Stand vedlige, saaledes at samme i sin Tid kan afleveres, overensstemmende med vedhæftede Syns og Overleveringsforretning.
 7. De i anledning af Fæstebrevets Udstedelse og Synsforretningens Afholdelse medgaaende Bekostninger udredes af Fæsteren.
 8. Fæsteren må ikke uden Stamhuusbesidderens Tilladelse indtage Indsiddere (red.: lejere). Iøvrigt haver Fæsteren at rette sig efter Hans Kongelige Maiestets Love og Anordninger, og er mig som hans Herskab, eller i min Fraværelse min holdende Fuldmægtig; hørig og lydig, alt under dette hans Fæste Fortabelse og anden vilkaarlig Straf efter Omstændighederne. Indfæstningen er betalt med 200 Rbdlr skriver to hundrede Rigsbankdalers Sedler. Efter Ford: 24 Juni 1840 § 17 bemærkes, at Gammelskatten beløber 2 Rbdlr 40 ß Sølv. Dete til Bekræftelse under min Haand og Segl:

  Raunholt den 18 Juli 1844 Sehested Juel (L:S:J:)

Læst i Lunde og Skam Herreders Ret den 30. juli 1844 og indført i Skiøde og Panteprotokollen No 10 Folio 671 Regstr 4/102 Chr. v. Jessen

Ligelydende Original Fæstebrev med vedhæftede Synsforretning modtaget, hvis Bestemmelser jeg i enhver Henseende forpligter mig paa det nøiagtigste at efterleve.

Bjerrehuus den 25 Septr 1844 Hans Hansen Til Vitterlighed Beering Christian Hansen

CensusFolketælling 1845
Citation details: Et Huus, Hjadstrup
Text:

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Hansen 28 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod Roldsted S., Svendborg A. Maren Jørgensdatter 32 Gift Hans Kone [Hans Hansen] Næraae S., Odense A. Lars Jørgensen 10 Ugift "Hendes eget, hans Stedbarn" [Hans Hansen] Otterup S., Odense A. Abbelone Marie Jørgensen 3 Ugift "Hendes eget, hans Stedbarn" [Hans Hansen] Otterup S., Odense A

CensusFolketælling 1850
Citation details: Et Huus, Hjadstrup
Text:

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Hansen 34 Gift Huusmd., lever af sin Jordlod, Huusmand Ferritslev Sogn Maren Jørgensdatter 37 Gift Hans Kone [Hans Hansen] Næraae Sogn Jørgen Hansen Hartsberg 1 Ugift Barn [Hans Hansen] Her i Sognet Abbelone Marie Hartsberg 3 Ugift Barn [Hans Hansen] Her i Sognet Karen Hartsberg 5 Ugift Barn [Hans Hansen] Her i Sognet Anne Margrethe Olsdatter 76 Enke(mand) Moder [Hans Hansen] Herrested Sogn

FadderKirkebog/fødsel
Text:

Barnet: Rasmus Nielsen

Forældrene: Hmd og Hjulmand Niels Hansen og Hst Johanne Marie Rasmus. Hjorslev

Fadderne: Pigen Abelone Marie Nielsen, Hjorslev. Hmd Hans Hansen, Hjadstrup Gmd Jens Rasmusen Ællinge Paarup Gmd Erik Rasmusen Hjorslev

CensusFolketælling 1855
Citation details: Et Huus, Hjadstrup
Text:

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Hansen 39 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod, Huusfader Rolfsted Sogn, Svendborg Amt Maren Jørgensdatter 42 Gift Hans Kone [Hans Hansen] Otterup Sogn, Odense Amt Jørgen Hansen Hartsberg 6 Ugift Barn [Hans Hansen] Her i Sognet Rasmus Hansen Hartsberg 2 Ugift Barn [Hans Hansen] Her i Sognet Karen Hansen Hartsberg 10 Ugift Barn [Hans Hansen] Her i Sognet Abbelone Marie Hansen Hartsberg 8 Ugift Barn [Hans Hansen] Her i Sognet Anne Margrethe Olsdatter 82 Enke Huusfaderens Moder [Hans Hansen], Almisselem Herrested Sogn, Svendborg Amt

CensusFolketælling 1860
Citation details: Et Huus, Hjadstrup
Text:

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Hansen 44 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod, Huusfader Rolfsted Sogn, Svendborg Amt Maren Jørgensdatter 47 Gift Hans Kone [Hans Hansen] Otterup Sogn, Odense Amt Karen Hansen Hartsberg 15 Ugift Barn [Hans Hansen] Her i Sognet Abbelone Marie Hansen Hartsberg 13 Ugift Barn[Hans Hansen] Her i Sognet Jørgen Hansen Hartsberg 11 Ugift Barn[Hans Hansen] Her i Sognet Rasmus Hansen Hartsberg 7 Ugift Barn[Hans Hansen] Her i Sognet Hans Hansen Hartsberg 4 Ugift Barn[Hans Hansen] Her i Sognet Jørgen Larsen 2 Ugift Et Pleiebarn[Hans Hansen] Otterup Sogn, Odense Amt

MarriageKirkebog/vielse
Text:

Enkemand Hans Hansen (Ferritslev) af Hjadstrup Mark (Bjerrumhuus) 47 5/12 Aar vacc: af Districtschirurg Schøneman den 29 Juni 1818

Pige Ane Sophie Birgitte Hansine Johansen (Otterup Sogn) 27 9/12 Aar, vacc: 6 Nov: 1850 af siden afdøde Districtslæge Dr Esbensen i Odense

Forloverne: Brudgommens Broder Hjulmand Niels Hansen af Hjorslev og Brudens Broder Indsidder Anders Johansen af Beldringe

CensusFolketælling
ForloverKirkebog/vielse
Text:

Ungkarl Jørgen Hansen Hartzberg, 27 Aar, født 9 Marts 1849 i Hjadstrup, tjenende i Lumby.

Pigen Karen Marie Jensdatter Eegdal i Ø. Lunde 39 Aar, født i Hjadstrup 21 Marts 1837

Forloverne: Niels Hansen Øster Lunde Hmd. Hans Hansen Hjadstrup Mark

CensusFolketælling 1880
Citation details: Et Hus, Hjadstrup By, Hjadstrup
Text:

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Hansen 63 Gift Husfader, Jordbruger Rolfsted Sogn, Odense Amt Anne Sofie Birgitte Hansine Johansen 43 Gift Hans Hustru [Hans hansen] Otterup Sogn, Odense Amt Kristian Hansen Hartsberg 12 Ugift Barn [Hans hansen] Hjadstrup Sogn, Odense Amt Marie Sofie Hansen Hartsberg Under 1 Ugift Barn [Hans hansen] Hjadstrup Sogn, Odense Amt

OccupationKirkebog/død
Citation details: Anne Sofie Birgitte Hansine Johansen
Text:

Ane Sophie Birgitte Hansine Johansen

Aftægtsenke efter afdøde Husmand og Slagter Hans Hansen af Hjadstrup Mark og Sogn, boende hos Svigersønnen Husmand Niels Jørgen Christian Nielsen, Hjorslev, Otterup Sogn. Datter af Maren Andersdatter og udlagt Barnefader Johan Frederiksen, Sidste fælles Bopæl var Hjadstrup Mark og Sogn.

84 Aar f. 1836, d. 1. September

NameKirkebog/fødsel
Text:

Barnet: Hans Hansen

Forældrene: Huusmd og Væver Hans Jespersen og Anne Margrethe Olesdatter i Ferritzlev

Fadderne: Gaardmd Hans Salomonsen Anders Jensen og Rasmus Rasmussen og Huusmd Rasmus Rasmussen alle i Ferritzlev og Hans Smed i Rønnebye

DeathKirkebog/død
ProbateSkifteprotokol
Text:

No. 127 1884/85 1884 Torsdag 28 Oktober anmeldtes, at Husmand af Bjerrrumhuset i Hjadstrup Sogn Hans Hansen g.d. er afg. ved Døden 68 Aar gl. Enken Anna Sofie Birgitte Hansine Johansen ønsker at blive hensiddende i uskiftet Bo med fællesbørn.

BurialKirkebog/død
Text:

Hans Hansen - Husmand på Hjadstrup Mark, gift - 67 8/12 Aar - Brystsvaghed

Fadder

Hans er fadder for Rasmus, der er søn af Hans' broder Niels

Census

Jordbruger

Forlover

Hans er forlover for sin søn Jørgen

Note

Du kan læse min beretning om, hvordan 9 af Hans Hansens 10 børn fik navnet Hartsberg: http://www.ronlev.dk/joomla/index.php/de-gode-historier/10-hvor-stammer-navnet-hartsberg-hartzberg-fra