Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og underviste i Randers og Roskilde, indtil han p.g.a. sygdom måtte tage sin afsked og herefter virkede som bibliotekar. Mest kendt er han for sit store personalhistoriske forfatterskab. I 1854-59 fik han i 2 bind udgivet: "Biographiske Efterretninger om dem, der ved Kjøbenhavns Universitet have erholdt de høieste akademiske Værdigheder".

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogværket. Disse scanninger har jeg efterbehandlet til en pæn søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.