Den fulde titel er: "Danske, norske og slesvig-holstenske Studenter ved Universitet i LEIPZIG 1709-1808".

Artiklen er i 1963 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.