Den fulde titel er: "Danske, norske og slesvig-holstenske Studenter ved Universitetet i LEIPZIG 1660-1709".

Artiklen er i 1962 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.