Den fulde titel er: "Saa mangen Søn af Slesvigs Sletter" : Slesvigske Studenter fra kongerigske Skoler. 

Artiklen er i 1936 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.