Den fulde titel er: "Danske og norske studerende ved Universitetet i Cølln i Tidsrummet 1476-1559".

Artiklen er i 1923 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.