Titlens fulde ordlyd er: "Danske, Nordmænd og Holstenere immatrikulerede ved Højskolen og Pædagogiet i Herborn".

Artiklen er i 1911 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.