Bogen udkom i forbindelse med 25-års jubilæet for studenterårgngen 1878 og indledes med:

I Aaret 1878 tog 179 Studerende Afgangsexamen ved de lærde Skoler eller Adgangsexamen ved Universitetet. Af disse ere i de forløbne Aar 20 afgaaede ved Døden, medens det for 3 Studenters Vedkommende har vist sig umuligt at faa Efterretning om deres Skæbne.

Af de øvrige 156 have for Tiden 74 Bopæl i Kjøbenhavn eller paa Frederiksberg, 14 i det øvrige Sjælland, 6 paa Fyen, 1 paa Lolland, 4 paa Falster, 37 i Jylland, 1 paa Færøerne, 8 paa Island, 2 paa de vestindiske Øer. I Udlandet bo 9, nemlig 3 i Nordamerika, 2 i Sydamerika, 1 i Hamborg, 1 i Wien, 1 i Paris og 1 i Bordeaux.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.