Bogen udkom i 1901 i anledning af 25-års jubilæet for studenterårgangen 1876 og indledes med: 

I Aaret 1876 toge 160 Studerende Afgangseksamen ved de lærde Skoler eller Adgangseksamen ved Universitetet; af disse ere i de forløbne 25 Aar 24 afgaaede ved Døden. Af de øvrige 136 have for Tiden 62 Bopæl i København og Frederiksberg, 16 i det øvrige Sjælland, 33 i Jylland, 9 paa Fyen, 3 paa Lolland, 1 paa Møen, 1 paa Bornholm, 1 paa Samsø, 1 paa Langeland, 1 paa Ærø, i Udlandet bor 8, deraf 1 i Canada, 1 i Brasilien, 1 i Australien, 1 i Kina (Tientsin), 1 i Ægypten, 1 i Nord Amerika, 1 paa St. Croix og 1 i Argentina.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.